Den Haag,
28
juni
2019
|
15:00
Europe/Amsterdam

Aegon aan de slag met het Klimaatakkoord!

Samenvatting

Vandaag presenteerde het kabinet het Klimaatakkoord. Een document waarin de overheid, het bedrijfsleven en burgers worden opgeroepen om maatregelen te nemen om de opwarming van de aarde te stoppen. Ook Aegon Nederland verbindt zich aan het Klimaatakkoord en gaat aan de slag met zijn financieringen en beleggingen door hun klimaatimpact te meten en daarover te rapporteren.

Aegon Nederland zet zich al langer in voor een beter klimaat. In 2015 steunden we het verdrag van Parijs. Vorig jaar waren we actief betrokken bij het tot stand komen van de Spitsbergen ambitie (een verbintenis tussen Nederlandse financiële instellingen die samen klimaatverandering willen tegengaan via hun financieringen en beleggingen). Op 10 juli zal Aegon Nederland het commitment van de Nederlandse financiële sector aan het Klimaatakkoord tekenen.

Aegon Nederland gaat actief aan de slag met de volgende zaken:

  • We gaan de klimaatimpact van onze beleggingen in kaart brengen en daarover extern rapporteren. Denk aan de hoeveelheid CO2 per belegde euro. Dit doen we voor alle meetbare financieringen en beleggingen die we hebben. We gebruiken daarvoor methoden die al gebruikt worden zoals bijv. PCAF, 2Dii, en/of soortgelijke meetmethoden. De uitkomsten gebruiken we ook om nieuwe ideeën te ontwikkelen ten aanzien van duurzaam beleggen.
  • We gaan gebruik maken van verschillende klimaatscenario’s om naar beleggingen en financieringen te kijken. Zo kunnen we vaststellen of deze voldoen aan bijvoorbeeld het Parijs scenario van maximaal 1,5 of 2 graden temperatuurstijging. Daarnaast willen we werken met science based targets, een gezamenlijk initiatief van CDP, de UN Global Compact (UNGC), het World Resources Institute (WRI) en het WNF.
  • We willen de Nederlandse overheid ook helpen bij het behalen van onze nationale klimaatambitie. Dat betekent voor ons dat wij bijdragen aan het versnellen van de CO2-uitstootreductie van alle meetbare financieringen en beleggingen. Zo nemen we onze verantwoordelijkheid wat betreft het halen van de 49% CO2-reductie voor Nederland in 2030, waar mogelijk nog eerder.
  • We willen de klimaatdoelen zo concreet mogelijk integreren in onze organisatie. Zo kunnen we vanuit medewerkers, onze operatie en gebouwen positieve klimaatacties stimuleren. In de tweede helft van het jaar zullen we ook met een duurzaam mobiliteitsbeleid komen voor medewerkers die in Nederland werken.
Over Aegon Nederland

Aegons doelstelling om mensen te helpen het beste uit hun leven te halen is leidraad voor alle activiteiten van Aegon Nederland, of het nu gaat om pensioen, hypotheken, beleggingen, bankzaken of schadeverzekeringen. Als toonaangevende belegger en werkgever wil de onderneming een positieve bijdrage leveren aan belangrijke maatschappelijke vraagstukken, waarbij de nadruk ligt op klimaatverandering en diversiteit & inclusie.

Aegon Nederland  is de trotse moedermaatschappij van TKPKnabNedasco en Robidus.