Den Haag,
28
juni
2019
|
15:00
Europe/Amsterdam

Aegon aan de slag met het Klimaatakkoord!

Samenvatting

Vandaag presenteerde het kabinet het Klimaatakkoord. Een document waarin de overheid, het bedrijfsleven en burgers worden opgeroepen om maatregelen te nemen om de opwarming van de aarde te stoppen. Ook Aegon Nederland verbindt zich aan het Klimaatakkoord en gaat aan de slag met zijn financieringen en beleggingen door hun klimaatimpact te meten en daarover te rapporteren.

Aegon Nederland zet zich al langer in voor een beter klimaat. In 2015 steunden we het verdrag van Parijs. Vorig jaar waren we actief betrokken bij het tot stand komen van de Spitsbergen ambitie (een verbintenis tussen Nederlandse financiële instellingen die samen klimaatverandering willen tegengaan via hun financieringen en beleggingen). Op 10 juli zal Aegon Nederland het commitment van de Nederlandse financiële sector aan het Klimaatakkoord tekenen.

Aegon Nederland gaat actief aan de slag met de volgende zaken:

  • We gaan de klimaatimpact van onze beleggingen in kaart brengen en daarover extern rapporteren. Denk aan de hoeveelheid CO2 per belegde euro. Dit doen we voor alle meetbare financieringen en beleggingen die we hebben. We gebruiken daarvoor methoden die al gebruikt worden zoals bijv. PCAF, 2Dii, en/of soortgelijke meetmethoden. De uitkomsten gebruiken we ook om nieuwe ideeën te ontwikkelen ten aanzien van duurzaam beleggen.
  • We gaan gebruik maken van verschillende klimaatscenario’s om naar beleggingen en financieringen te kijken. Zo kunnen we vaststellen of deze voldoen aan bijvoorbeeld het Parijs scenario van maximaal 1,5 of 2 graden temperatuurstijging. Daarnaast willen we werken met science based targets, een gezamenlijk initiatief van CDP, de UN Global Compact (UNGC), het World Resources Institute (WRI) en het WNF.
  • We willen de Nederlandse overheid ook helpen bij het behalen van onze nationale klimaatambitie. Dat betekent voor ons dat wij bijdragen aan het versnellen van de CO2-uitstootreductie van alle meetbare financieringen en beleggingen. Zo nemen we onze verantwoordelijkheid wat betreft het halen van de 49% CO2-reductie voor Nederland in 2030, waar mogelijk nog eerder.
  • We willen de klimaatdoelen zo concreet mogelijk integreren in onze organisatie. Zo kunnen we vanuit medewerkers, onze operatie en gebouwen positieve klimaatacties stimuleren. In de tweede helft van het jaar zullen we ook met een duurzaam mobiliteitsbeleid komen voor medewerkers die in Nederland werken.

Woordvoerders

photo:Hanneke van der Werf
Hanneke van der Werf
Senior woordvoerder
+31 6 13 62 66 11
Aegon Nederland
Bezoekadres:
Aegonplein 50
2591 TV Den Haag
Postadres:
Postbus 202
2501 CE Den Haag
www.aegon.nl

Over Aegon

Over Aegon

Aegon wil klanten in staat stellen om zelf bewust keuzes te maken voor een gezonde financiële toekomst. Dat doen we door hen te informeren, alternatieven te tonen, passend advies te geven en de producten en diensten te leveren die voor elke fase in je leven van belang zijn. Of het nu gaat om je pensioen, hypotheek, beleggingen, bankzaken of schadeverzekering.

Klanten waarderen ons. Ruim 225.000 consumenten hebben hun huis met een Aegon-hypotheek gefinancierd. En Aegon verzorgt het pensioen van vier miljoen Nederlanders.

In Nederland werken ongeveer 4300 mensen voor Aegon en haar dochters, in Den Haag, Leeuwarden, Groningen en Amsterdam.

Wij sponsoren verschillende sportieve, culturele en sociale projecten. Aegon Nederland is hoofdsponsor van het VUmc Alzheimercentrum en van de Koninklijke Nederlandsche Roeibond.

Laatste nieuws

Deel deze release