Den Haag,
13
juli
2021
|
09:02
Europe/Amsterdam

Aegon breidt variabel pensioen uit met drie nieuwe beleggingsprofielen

Samenvatting

Het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen had al het meest offensieve beleggingsprofiel in de markt. En daar komen nu drie defensievere beleggingsprofielen bij. Daarmee is het variabele pensioen van Aegon voortaan geschikt voor een brede doelgroep.

Werknemers met een vrijkomend pensioenkapitaal kunnen kiezen tussen een vast en een variabel pensioen. Het variabele pensioen van Aegon is het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen. De hoogte van dit maandelijkse pensioen verandert één keer per jaar. Dat gebeurt op 1 januari. Of het pensioen van klanten stijgt of daalt, hangt af van hun beleggingen, de marktrente en de gemiddelde levensverwachting.

Vier beleggingsprofielen

Het beleggingsprofiel van de klant bepaalt hoe er voor hem of haar wordt belegd. Behalve een offensief profiel biedt Aegon nu ook een defensief, neutraal en zeer defensief profiel. Het zeer defensieve profiel dient als vangnet. Het is bedoeld voor klanten die tijdens de looptijd geen risico meer willen of kunnen nemen met dit pensioen.

Elk profiel heeft zijn eigen beleggingsmix. Dat is te zien in de tabel hieronder. Onderdeel van de vastrentende waarden is een rentehedgefonds. Daarmee wordt het renterisico afgedekt.

BeleggingsprofielZakelijke waardenVastrentende waarden
Zeer defensief (nieuw)

0%

100%

Defensief (nieuw)

30%

70%

Neutraal (nieuw)

46%

54%

Offensief

67%

33%

Beleggingsprofiel bepalen

Wat past nu écht bij iemand die met pensioen gaat? Een vast pensioen of een variabel pensioen? En in het geval van een variabel pensioen: met welk beleggingsprofiel? Om dat te bepalen, beantwoordt men een aantal vragen. Dat gebeurt via een nieuwe online omgeving. Centraal daarin staat hoeveel risico iemand kán nemen met zijn pensioen. En hoeveel risico hij wíl nemen.

Aan het einde komt men een aantal kennisvragen tegen. Vragen over de eigenschappen van het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen. In het verleden waren deze vragen behoorlijk complex. Daarom is de vragenlijst vernieuwd en vervolgens extern gevalideerd. Bij elke vraag verschijnt nu direct feedback, ook als het antwoord fout is. Dat zorgt voor meer inzicht in het pensioen.

Overstappen naar een ander profiel

Aegon zal haar klanten regelmatig vragen hun beleggingsprofiel opnieuw te bepalen. In elk geval eens in de drie jaar. En als de klant trouwt, gaat scheiden of als de partner van de klant overlijdt. Blijkt dat een ander profiel beter past? Dan gaat de klant op 1 januari van het volgende jaar over naar dat nieuwe profiel met bijbehorende nieuwe uitkering. Klanten mogen hun profiel ook op eigen verzoek opnieuw bepalen.

Raymond Endenburg, directeur Verzekerd Pensioen, is blij met de nieuwe profielen. "Het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen was altijd behoorlijk offensief. En dat past niet voor iedereen. Met de nieuwe beleggingsprofielen maken we ons variabele pensioen toegankelijk voor een veel breder publiek. En het mooie is: je mag je profiel altijd opnieuw bepalen. Mensen hebben dus de zekerheid dat ze het pensioen kunnen laten meebewegen met hun leven.”

Bestaande klanten

Alle bestaande klanten gaan over naar het nieuwe Aegon Uitkerend Beleggingspensioen. Ze houden daarbij het beleggingsprofiel dat ze nu hebben. Maar ook deze klanten krijgen de kans om hun profiel opnieuw te bepalen. In het najaar ontvangen ze hiervoor een uitnodiging.

Het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen is op nog meer punten aangepast. Zo heeft elk beleggingsprofiel nu zijn eigen vaste daling, is het pensioen beter beschermd tegen renteschommelingen en staan de beleggingskosten voortaan vast.

Over Aegon Nederland

Aegons doelstelling om mensen te helpen het beste uit hun leven te halen is leidraad voor alle activiteiten van Aegon Nederland, of het nu gaat om pensioen, hypotheken, beleggingen, bankzaken of schadeverzekeringen. Als toonaangevende belegger en werkgever wil de onderneming een positieve bijdrage leveren aan belangrijke maatschappelijke vraagstukken, waarbij de nadruk ligt op klimaatverandering en diversiteit & inclusie.

Aegon Nederland  is de trotse moedermaatschappij van TKPKnabNedasco en Robidus.