Den Haag,
07
juli
2015
|
08:56
Europe/Amsterdam

Aegon en TKP richten Stap Algemeen Pensioenfonds op

Aegon Nederland
Bezoekadres:
Aegonplein 50
 Den Haag
Postadres:
Postbus 202
2591 TV Den Haag
Tеl: +31 70 344 32 10
Email: 

Nieuw pensioenalternatief voor fondsen en ondernemers

Maarten Edixhoven, directeur Pensioen Aegon Nederland
In Stap Algemeen Pensioenfonds realiseren we voor werknemers heldere pensioenen tegen lage kosten en met een optimaal rendement. Precies zoals de wetgever dat beoogt.
Maarten Edixhoven, directeur Pensioen Aegon Nederland
Samenvatting

Aegon Nederland en dochterbedrijf TKP richten een algemeen pensioenfonds op. Het nieuwe Stap Algemeen Pensioenfonds - kortweg Stap - biedt een oplossing voor pensioenfondsen die niet zelfstandig verder willen, vanwege hoge wettelijke eisen en kosten. Ook ondernemingen die een pensioenregeling willen in een pensioenfondsomgeving kunnen terecht bij Stap.

Stap komt voor veel pensioenfondsen en werkgevers op een goed moment. Ondernemingspensioenfondsen en vrijwillige bedrijfstakpensioenfondsen hebben moeite te voldoen aan de aangescherpte wettelijke normen voor bestuurders. Daarbij is de belasting voor de bestuurders nog groter door de elkaar in snel tempo opvolgende wijzigingen in wet- en regelgeving. Stap biedt hun een nieuw alternatief voor het onderbrengen van een pensioenregeling. Stap heeft de schaalvoordelen van een groot pensioenfonds en de verantwoordelijkheid ligt bij een professioneel bestuur.

Heldere pensioenen

Samen met TKP heeft Aegon alle voorbereidingen getroffen om Stap te introduceren. Een groot aantal klanten heeft inmiddels interesse getoond. Maarten Edixhoven, directeur Pensioen van Aegon Nederland: “In Stap realiseren we voor werknemers heldere pensioenen tegen lage kosten en met een optimaal rendement. Precies zoals de wetgever dat beoogt. De onderneming profiteert van de service, het vermogensbeheer en een prijsstelling die normaliter alleen een groot pensioenfonds kan bieden. TKP, de pensioenadministrateur van Stap, heeft een uitstekende reputatie en TKP Investments, de fiduciair manager van Stap, heeft al decennia ervaring met het beleggen van vermogens van pensioenfondsen.”

TKP is een dochter van Aegon Nederland en administreert het pensioen voor 2,7 miljoen deelnemers. TKP Investments is een dochter van Aegon Asset Management en beheert een pensioenvermogen van 22 miljard euro. Beide bedrijven zijn gevestigd in Groningen.

Behoud van eigen karakter

Een algemeen pensioenfonds mag meerdere pensioenregelingen uitvoeren en is niet beperkt tot een bepaalde sector, maar moet wel per regeling gescheiden vermogens aanhouden, de zogenoemde collectiviteitkringen. Binnen de collectiviteiten zijn verschillende keuzemogelijkheden beschikbaar. Pensioenregelingen van fondsen die toetreden tot Stap behouden daardoor zoveel mogelijk hun eigen karakter.

Onafhankelijk bestuur

Het bestuur van Stap is, net als bij elk ander pensioenfonds, verantwoordelijk voor een evenwichtige belangenafweging van alle betrokken partijen. Het gaat om onafhankelijke en ervaren bestuurders met kennis van de verschillende aandachtsgebieden. Vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en gepensioneerden hebben via een belanghebbendenorgaan medezeggenschap in Stap.

De Tweede Kamer heeft 18 juni het wetsvoorstel Algemeen Pensioenfonds aangenomen. De verwachting is dat aan het einde van de zomer de Eerste Kamer zich zal uitspreken over het wetsvoorstel, zodat de eerste APF’en vanaf 1 januari 2016 van start kunnen gaan. Aegon en TKP dienen hun vergunningsaanvraag in bij de Nederlandsche Bank zodra dit mogelijk is.

 

 

 

Q&A over Stap en APF

 

Waar staat APF voor?

APF staat voor algemeen pensioenfonds en is een nieuw type pensioenfonds in Nederland. Een APF voert een of meer collectieve pensioenregelingen uit.

 

Wat is de rechtspersoon van Stap?

Net als elk ander pensioenfonds in Nederland is Stap een stichting.

 

Wanneer gaat Stap van start?

De wetgever biedt die mogelijkheid hoogstwaarschijnlijk per 1 januari 2016. Op die datum is Stap operationeel. Zodra de mogelijkheid er is, vragen Aegon en TKP de vergunning voor Stap aan bij de Nederlandsche Bank.

 

Wat voor klanten verwacht Aegon in het APF?

Pensioenfondsen en werkgevers. Stap biedt een alternatief voor pensioenfondsen die niet zelfstandig verder willen. Daarnaast kunnen werkgevers zonder pensioenfonds ook hun pensioenregeling laten uitvoeren door Stap.

 

Heeft Aegon zeggenschap over Stap?

Nee. Stap wordt bestuurd door een onafhankelijk bestuur. Stap wordt wel opgezet met financiële ondersteuning van Aegon. Zo krijgt Stap de gelegenheid om te groeien. De professionele en robuuste opzet zorgt ervoor dat Stap er is voor de zeer lange termijn. Het vergunningentraject bij DNB waarborgt dit ook. Hierdoor kan de deelnemer vertrouwen op een professioneel en veilig beheer en uitvoering van zijn pensioen.

 

Wie vormen het bestuur?

De bestuurders van Stap zijn ervaren pensioenprofessionals. De Nederlandsche Bank vereist dat zij onafhankelijk zijn, waarbij hun opdracht de evenwichtige behartiging van de belangen van deelnemers, gepensioneerden en de werkgevers is. Zodra zij door de Nederlandsche Bank zijn getoetst, worden hun namen bekendgemaakt. De werkgevers en de deelnemers worden vertegenwoordigd in het belanghebbendenorgaan in hun eigen collectiviteitkring. Zij hebben zo medezeggenschap.

 

Wie benoemt de bestuursleden?

Bij de start van Stap worden de bestuurders door de initiatiefnemers benoemd. Later worden de bestuurders benoemd door de Vergadering van Belanghebbendenorganen, dus direct door de vertegenwoordigers van deelnemers, gepensioneerden en werkgevers.

 

Welke pensioenregelingen biedt Stap?

Stap biedt middelloonregelingen. Dat is ook waarvoor de wetgever het algemeen pensioenfonds heeft bedoeld, om ‘zachte’ pensioenregelingen te bieden in een fonds dat profiteert van schaalgrootte en met een grotere kans op indexatie. De precieze invulling van de pensioenregeling wordt bepaald door de klant.

 

Aegon is toch een verzekeraar? Waarom het initiatief tot een APF?

Stap wordt een onafhankelijke stichting en is geen onderdeel van Aegon. Een belangrijke reden dat Stap er komt, is dat Aegon zijn klanten ook de mogelijkheid wil bieden een middelloonregeling te voeren bij een pensioenfonds. Maar wel met de typische voordelen van een APF: geen bestuurlijke rompslomp, geen bijkomende kosten en met schaalvoordelen op het gebied van beleggen.

 

Kan Stap problemen krijgen met de dekkingsgraad? Of lift Stap mee op de solvabiliteit van Aegon Levensverzekering NV?

Stap is een pensioenfonds met collectiviteitkringen. Elke collectiviteitkring heeft een dekkingsgraad. Een dekkingsgraad kan stijgen of dalen. De solvabiliteit van Aegon staat hier volledig los van.

 

Wat is het verschil tussen de middelloonregeling van Stap en een verzekerde regeling?

Een verzekerde regeling valt onder het toezichtkader van Solvency II. Een dergelijke regeling is doorgaans nominaal en wordt ook wel ‘hard’ genoemd. Omdat risico’s zijn afgedekt, is de kans op indexatie laag en soms zelfs nul. De middelloonregeling van Stap valt onder het toezichtkader van het FTK. Binnen het FTK wordt ten opzichte van een verzekerde regeling meer risico genomen en is er daarom een hogere kans op indexatie, maar ook een kans op korting.

 

Heft een pensioenfonds zichzelf op als het opgaat in Stap? Is de rechtspersoon dan weg?

Ja, het pensioenfonds wordt dan geliquideerd.

 

Kan alleen een ondernemingspensioenfonds of een vrijwillig bedrijfstakpensioenfonds overstappen naar Stap?

Nee, ook een onderneming die een verzekerde pensioenregeling of helemaal nog geen pensioenregeling heeft, kan overstappen.

 

Is er een weg terug uit Stap? Kan de werkgever dan naar een bedrijfstakpensioenfonds of een verzekeraar?

Ja, ook vanuit Stap kan een collectieve waardeoverdracht naar een andere pensioenuitvoerder plaatsvinden.

 

Wat als een werkgever een regeling wil wijzigen? Kan dat?

De pensioenregelingen van Stap zijn zeer flexibel. Een werkgever kan de pensioenregeling voor zijn specifieke situatie op maat maken. Hierbij geldt dat er nog meer mogelijkheden zijn in een eigen kring ten opzichte van een zogenaamde collectiviteitkring.

Deel deze release

Laatste nieuws

Over Aegon Nederland

Aegons doelstelling om mensen te helpen het beste uit hun leven te halen is leidraad voor alle activiteiten van Aegon Nederland, of het nu gaat om pensioen, hypotheken, beleggingen, bankzaken of schadeverzekeringen. Als toonaangevende belegger en werkgever wil de onderneming een positieve bijdrage leveren aan belangrijke maatschappelijke vraagstukken, waarbij de nadruk ligt op klimaatverandering en diversiteit & inclusie.

Aegon Nederland  is de trotse moedermaatschappij van TKPKnabNedasco en Robidus.