Den Haag,
02
juli
2015
|
09:00
Europe/Amsterdam

Aegon gaat ook arbeidsongeschikte ondernemer begeleiden

Aegon Nederland
Bezoekadres:
Aegonplein 50
 Den Haag
Postadres:
Postbus 202
2591 TV Den Haag
Tеl: +31 70 344 32 10
Email: 

Coach en arbeidsdeskundige helpen uitval voorkomen

Samenvatting

In Nederland zijn 600 duizend zzp’ers niet verzekerd bij arbeidsongeschiktheid. Vaak omdat ze de kosten te hoog vinden of omdat ze zélf willen bepalen welke risico’s ze afdekken. Aegon heeft op 1 juli de tarieven voor de minder risicovolle beroepen verlaagd. Ook zijn enkele nieuwe elementen aan de arbeidsongeschiktheidsverzekering toegevoegd om de drempel voor ondernemers verder te verlagen. Zo kan de ondernemer met een arbeidsdeskundige preventieve maatregelen nemen om uitval te voorkomen of kan worden omgezien naar een andere functie.

De cijfers van een grootschalig onderzoek dat zes brancheorganisaties voor zzp’ers hebben uitgevoerd, liegen er niet om. Het overgrote deel van de zelfstandigen weet dat ze een risico lopen. Toch heeft slechts 30 procent zichzelf beschermd door een spaarpotje of andere inkomsten voor het geval ze arbeidsongeschikt worden. 

Tarieven beter gespreid

Aegon heeft op 1 juli enkele wijzigingen doorgevoerd in de individuele AOV. De tarieven voor de minder risicovolle beroepen (die vallen in beroepsklassen 1, 2 en 3) zijn verlaagd. De tarieven binnen beroepsklasse 4 zijn gemiddeld iets hoger geworden. Daarnaast is een beroepsklasse 5 geïntroduceerd voor de zwaardere beroepen. Door beroepen te spreiden over meer beroepsklassen, betaalt de ondernemer een premie die beter past bij het risico van zijn beroep.

Daarnaast komt er meer en vooral éérder aandacht voor de vitaliteit van de ondernemer. Al eerder introduceerde Aegon in collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen een serie maatregelen om werknemers en hun werkgever beter te begeleiden bij verzuim. Dat gebeurde onder de noemer Gezonde Aanpak. Diezelfde aanpak is nu beschikbaar in de individuele AOV. Meldt de ondernemer tijdig dat hij uitval voelt aankomen, dan regelt Aegon een coach of een arbeidsdeskundige die met de ondernemer maatregelen bespreekt om te kunnen blijven werken.

Persoonlijke casemanager

Dreigt de ondernemer toch langere tijd arbeidsongeschikt te raken, dan krijgt hij of zij een persoonlijke casemanager. Die bespreekt wat ervoor nodig is om te re-integreren. Veelal lukt dit in de huidige functie, soms met aanpassing van werkzaamheden of de inzet van hulpmiddelen. Als ook dat niet tot de mogelijkheden behoort en de ondernemer ervoor openstaat, kan zelfs worden gekeken naar andere functies. De Gezonde Aanpak is maatwerk: de behandelwijze wordt afgestemd per ondernemer.

Aegon maakte vorige maand al bekend dat zzp'ers die een orgaan willen doneren tijdens hun operatie- en herstelperiode voortaan voor hun arbeidsongeschiktheid zijn verzekerd.

Downloads

Deel deze release

Laatste nieuws