Den Haag,
18
september
2020
|
11:34
Europe/Amsterdam

Aegon komt met moderne cao

Samenvatting

Deze week is er met FNV Finance, CNV Vakmensen en De Unie een nieuwe cao voor de werknemers van Aegon gesloten. De cao is in corona tijd onderhandeld, waaronder een groot deel virtueel. Gedurende de coronacrisis heeft Aegon haar medewerkers zoveel mogelijk de ruimte geboden om de juiste balans tussen werk en privé te creëren. Zo werd het minimum aan werkuren per dag voor medewerkers met jonge kinderen op 4 uur gesteld, zodat zij de ruimte hadden om ook zorgtaken te verrichten.

Recht op onbereikbaarheid

Maarten Edixhoven, CEO van Aegon Nederland: “De afgelopen maanden is nog duidelijker geworden hoe belangrijk een goede balans tussen werk en privé is. Daar wil ik blijvende aandacht voor houden, door te zorgen dat de mogelijkheden om flexibel te kunnen werken zowel technologisch als qua personeelsregelingen op orde zijn. We hebben tijdens de corona crisis gezien dat onze werknemers zelf het beste weten wat een goede balans voor hen is. Dat heeft zelfs geleid tot een hogere klanttevredenheid. Maar we hebben ook gezien dat thuis meer de werkvloer is geworden. Daarom bieden we onze mensen nu ook het recht om onbereikbaar te zijn op de momenten dat je vrij bent.”

Pilot onbeperkt verlof & opnemen sabbatical

Aegon wil werknemers niet alleen meer vrijheid en eigen verantwoordelijkheid geven met betrekking tot thuiswerken maar ook wat betreft het opnemen van verlof. Er komt in 2021 een pilot met het opnemen van onbeperkt verlof, wat inhoudt dat er geen maximum aan het aantal op te nemen dagen meer is. De medewerker bepaalt zelf in overleg met zijn of haar leidinggevende hoeveel verlof hij/zij nodig heeft. Daarnaast komt er ook de mogelijkheid om een deels betaalde sabbatical op te nemen. Medewerkers in dienst bij Aegon mogen hier elke 7 jaar gebruik van maken, waarbij zij de eerste maand 70% en de tweede maand 50% krijgen doorbetaald tegen 100% pensioenopbouw.

Onderzoek glazen plafond

Ook is er afgesproken dat er een onderzoek komt naar een glazen plafond, een vervolgstap naar aanleiding van het onderzoek naar gelijke beloning dat Aegon in 2018 deed. Er werd onderzocht of mannen en vrouwen binnen het bedrijf hetzelfde verdienen voor hetzelfde werk. Uit dat onderzoek bleek dat dit het geval is. Maar: als functiezwaarte daarbij weggelaten werd, bleken mannen (veel) meer te verdienen. De oorzaak daarvan was een oververtegenwoordiging van mannen in hogere functies. Aegon heeft daarop eerder ook al stappen ondernomen, onder andere met een harde doelstelling voor het aantal vrouwen in sollicitatieprocedures, de successieplanning en in de top. In dit nieuwe onderzoek wordt bekeken of er sprake is van een glazen plafond bij Aegon en zo ja: wat hier dan de oorzaken van zijn.

Zie de bijlage voor het onderhandelingsresultaat.

Over Aegon Nederland

Aegons doelstelling om mensen te helpen het beste uit hun leven te halen is leidraad voor alle activiteiten van Aegon Nederland, of het nu gaat om pensioen, hypotheken, beleggingen, bankzaken of schadeverzekeringen. Als toonaangevende belegger en werkgever wil de onderneming een positieve bijdrage leveren aan belangrijke maatschappelijke vraagstukken, waarbij de nadruk ligt op klimaatverandering en diversiteit & inclusie.

Aegon Nederland  is de trotse moedermaatschappij van TKPKnabNedasco en Robidus.