Den Haag,
30
september
2020
|
11:15
Europe/Amsterdam

Aegon laat eigen diversiteit meten

Samenvatting

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft een instrument ontwikkeld om de culturele diversiteit binnen organisaties te kunnen meten. Deze Barometer Culturele Diversiteit kan worden aangevraagd door organisaties met meer dan 250 medewerkers. Zij kunnen het CBS een geanonimiseerde versie van hun personeelsbestand laten bekijken en krijgen vervolgens statistieken over de culturele diversiteit binnen hun organisatie terug. Vorig jaar is er een pilot geweest met positieve resultaten, naar aanleiding daarvan is het instrument aangeboden aan werkgevers. Aegon doet hier ook aan mee en verwacht de uitkomsten van het onderzoek van het CBS in november.

Meten is weten

Op dit moment is nog niet inzichtelijk waar Aegon op het gebied van culturele diversiteit staat. Met inachtneming van de privacywetgeving is het bedrijf hier tot op heden terughoudend in geweest. Aegon heeft wel de ambitie om een diverse organisatie te zijn. Daarom gebruikt het bedrijf dit instrument van het CBS als een nulmeting. Dat maakt het makkelijker om een diversiteitsbeleid te voeren dat op feiten is gebaseerd.

Gelijke beloning

Eerder liet Aegon onderzoeken of mannen en vrouwen binnen het bedrijf hetzelfde verdienen voor hetzelfde werk. Uit dat onderzoek bleek dat dit het geval is. Maar: als functiezwaarte daarbij weggelaten werd, bleken mannen (veel) meer te verdienen. De oorzaak daarvan was een oververtegenwoordiging van mannen in hogere functies. Aegon heeft daarop stappen ondernomen, onder andere met een harde doelstelling voor het aantal vrouwen in sollicitatieprocedures, de successieplanning en in de top. Daarnaast is er in de nieuwe cao afgesproken dat er een onderzoek naar een glazen plafond komt. 

Over Aegon Nederland

Aegon is een internationale verzekeraar die klanten in staat stelt zelf bewust keuzes te maken voor een gezonde financiële toekomst. Of het nu gaat om pensioen, hypotheek, beleggingen, bankzaken of schadeverzekering.

Klanten waarderen ons. Ruim 225.000 consumenten hebben hun huis met een Aegon-hypotheek gefinancierd. Aegon verzorgt het pensioen van vier miljoen Nederlanders. Op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur scoort Aegon wereldwijd een 4,4 op een schaal van 5.

Aegon is de trotse moedermaatschappij van TKPKnabNedasco en Robidus.