Den Haag,
30
september
2018
|
12:00
Europe/Amsterdam

Aegon Nederland stapt uit palmolie

Samenvatting

Investeren in palmolieproductie is een controversiële kwestie. Nog steeds wordt de sector in verband gebracht met ontbossing, landroof, mensenrechtenschendingen en klimaatverandering. Tropisch regenwoud verdwijnt en maakt plaatst voor een monocultuur van palmolieplantages met onder meer veel negatieve gevolgen voor de biodiversiteit. Het platbranden van oerwoud heeft naast de vernietigende uitwerking op flora en fauna ook nog een flinke impact op klimaatverandering. Primaten als de orang-oetang verliezen hun habitat en worden verdreven. Daarnaast zien we dat de afgelopen 15 jaar de palmoliesector nog onvoldoende in staat is gebleken om verbeteringen door te voeren en bestaande regels te handhaven en te sanctioneren.

Deze negatieve factoren hebben ons doen besluiten om onze beleggingen in palmolieproducenten per heden te verkopen. Deze investeringen waren het gevolg van een passieve investeringsstrategie die wij nu aanpassen om deze bedrijven uit te sluiten. Tegelijkertijd beseffen we ons terdege dat palmolie wijdverbreide toepassingen heeft in ons dagelijks leven. Sommige minder nuttig dan andere, maar in ieder geval substantieel en relatief doelmatig en goedkoop. We zullen dan ook waar mogelijk initiatieven om te komen tot verbeteringen blijven ondersteunen.

Beleid verantwoord beleggen

Aegon kiest uit volle overtuiging voor verantwoord beleggen. Aegon heeft de eer geld te beheren voor onze klanten: spaargeld, pensioengeld, ingelegde premies. Met dat geld beleggen we, zodat het rendement oplevert voor bijvoorbeeld hogere pensioenen. Wij willen dat al onze investeringen voldoen aan strenge normen voor Verantwoord Beleggen: we investeren bijvoorbeeld niet in kolenmijnen of clustermunitie; en we willen dat bedrijven waarmee wij zaken doen duurzaam werken, transparant zijn en zich streng houden aan internationale mensenrechtennormen. Helaas blijkt soms dat een onderneming zich er toch niet voldoende aan houdt. Als we dat merken, treden we er tegen op. Maar meestal gaat het heel goed. Voortdurend worden we door onafhankelijke beoordelaars gecontroleerd hoe we het doen op dit vlak. Meer weten? zie: https://www.aegon.nl/overaegon/verantwoordbeleggen