Den Haag,
12
mei
2019
|
21:00
Europe/Amsterdam

Aegon NL en AAM NL steunen klimaatresoluties olie- en gassector

(English version in download below)

Samenvatting

Aegon Nederland en Aegon Asset Management Nederland (AAM NL) zullen de komende weken bij de aandeelhoudersvergaderingen van Chevron, BP, Exxon en Equinor verschillende resoluties steunen waarin hen onder meer wordt gevraagd ambitieuze klimaatdoelen te stellen. Deze grote olie- en gas bedrijven zouden het voorbeeld van Shell moeten volgen om een leidende rol te nemen in de transitie naar klimaatneutrale energievoorziening.

Negen Klimaatresoluties

In totaal gaat het om negen klimaatresoluties voor vier aandeelhoudersvergaderingen (AvA’s). Bij BP gaat het om de Follow This resolutie waarin wordt opgeroepen duidelijke klimaatdoelen te stellen en de Climate Action 100+ resolutie over het openbaar maken van klimaatimpact. Bij het Noorse Equinor gaat het om de Follow This resolutie om emissiedoelen te stellen en te publiceren in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs; een oproep om proefboringen in grensgebieden, onrijpe gebieden en kwetsbare gebieden te stoppen; en om een strategie op te stellen en te presenteren voor de transformatie van fossiele bronnen naar hernieuwbare energie. Op de AvA van ExxonMobil steunen we de oproep van Arjuna Capital om een Climate Change Board comité in te stellen; en die van As You Sow om de risico’s voor de volksgezondheid te publiceren van de uitbreiding van petrochemische operaties in klimaat-gevoelige gebieden. Bij Chevron ten slotte betreft het een resolutie die oproept om de uitstoot van broeikasgassen openbaar te maken en daar doelen op te stellen (ingediend door Arjuna Capital en As You Sow); en ook hier steunen we de Arjuna Capital resolutie die de Raad van Bestuur verzoekt een Climate Change Board comité in te stellen.

Engagement en stemmen

Eric Rutten, voorzitter van de Commissie Verantwoord Beleggen: “Aegon Nederland en AAM Nederland vinden het van groot belang dat de doelstellingen van Parijs echt worden gehaald, zowel maatschappelijk als vanuit het oogpunt van onze klanten voor wie het belangrijk is dat de beleggingen die wij met hun pensioengeld doen geen klimaatrisico’s lopen en zij in een prettige leefomgeving oud kunnen worden. De vier grote olie- en gasbedrijven spelen hier een sleutelrol in. Zij hebben in onze ogen voldoende menskracht en innovatief vermogen om dit binnen hun mogelijkheden te realiseren. Met onze voor-stem voor deze resoluties hopen wij hier kracht en versnelling aan te geven.”

Als Aegon Nederland en AAM Nederland gebruiken we ons stemrecht op aandelen, en wenden we onze invloed als aandeelhouder aan om tot betere duurzaamheidsprestaties te komen. We gaan met een onderneming in dialoog als deze niet voldoet aan onze standaarden.

Aegon NL, AAM NL en klimaat

Beperking van klimaatverandering en het terugdringen van CO2-uitstoot vormen een belangrijke wereldwijde uitdaging. Aegon Nederland en Aegon Asset Management Nederland vinden dat overheden, bedrijven en beleggers een verantwoordelijkheid hebben in de transitie naar een klimaatbestendige economie, en houdt hier in beleggingsbeslissingen rekening mee. Wij verwachten van ondernemingen dat zij beleid voeren om klimaatverandering tegen te gaan, en dat zij transparant zijn over hun directe en indirecte CO2-uitstoot. En dat ze duidelijke doelen stellen voor de korte, middellange en lange termijn om hun uitstoot in lijn te brengen met het scenario van (ruim) minder dan 2 graden opwarming van de aarde volgens de normen van het IPCC. Ondernemingen waarin wij beleggen opereren energiezuinig, investeren in milieuvriendelijke productietechnieken en maken de overstap naar hernieuwbare energiebronnen. Zij treffen maatregelen om uitstoot van broeikasgassen te verminderen, en verwachten dat ook van toeleveranciers en afnemers. Verder pogen ondernemingen waarin wij beleggen door middel van energie-efficiënte producten en diensten de impact bij afnemers te beperken.

Aegon Nederland en Aegon Asset Management Nederland beleggen samen ongeveer 284 miljoen euro in deze vier grote olie- en gas bedrijven. De afgelopen jaren zijn we betrokken geweest in engagement dialogen met al deze bedrijven, direct of indirect via bijvoorbeeld Climate Action 100+ en andere platforms waarvan we lid zijn. Over de jaren heen hebben we tal van duurzaamheidsresoluties gesteund, waaronder de Follow This Resolutie op de AvA van Shell.

De AvA van Equinor is op 15 mei; die van BP op 21 mei; Chevron en Exxon op 29 mei.

Laatste nieuws

Deel deze release