Investeringen in bedrijven die betrokken zijn bij de winning en het vervoer van teerzandolie passen niet langer bij ons. In geen van de scenario’s voor de energietransitie valt teerzandolie binnen de norm voor uitstoot van koolstofdioxide.
Marc van Weede, Global Head of Strategy & Sustainability
Den Haag,
01
februari
2019
|
07:00
Europe/Amsterdam

Aegon stapt uit teerzandolie

Samenvatting

Aegon heeft besloten te stoppen met investeringen in oliebedrijven die 30% en meer van hun olieproductie halen uit teerzanden en pijpleidingbedrijven die betrokken zijn bij het transport van teerzandolie. Deze investeringen passen niet langer in onze klimaatstrategie.

In 2016 zette Aegon al een streep door investeringen in thermische kolen (benut voor elektriciteitsopwekking). Nu starten we met de verkoop en afbouw van beleggingen in de teerzandolie-industrie en zullen geen nieuwe beleggingen worden aangegaan. Aegon heeft elf bedrijven die betrokken zijn bij Canadese teerzandolie op de lijst met uitsluitingen geplaatst.

“Aegon is ondertekenaar van de Paris Pledge for Action en het is onze strategie om de transitie naar duurzame energie te ondersteunen. In dat kader vinden we investeringen in bedrijven die betrokken zijn bij de winning en het vervoer van teerzandolie niet langer bij ons passen,” zegt Marc van Weede, Global Head of Strategy & Sustainability. “Teerzandolie kent, na steen- en bruinkool, de hoogste CO2 uitstoot van alle fossiele brandstoffen. In geen van de scenario’s voor de energietransitie valt teerzandolie binnen de norm voor uitstoot van koolstofdioxide.”

In totaal had Aegon wereldwijd circa 500 miljoen euro belegd in bedrijven die afhankelijk zijn van teerzandolie. De beleggingen van Aegon Nederland bedragen 30 miljoen euro in aandelen van zeven ondernemingen. Al deze beleggingen zijn voor rekening en risico van klanten en zijn inmiddels verkocht.

Aegon heeft op dit moment circa 8 miljard euro belegd in “impact investments”, waarvan 800 miljoen euro in duurzame energie en groene obligaties.

Meer informatie vindt u op: aegon.nl/overaegon/verantwoordbeleggen

Voor persvragen over dit bericht kunt u terecht bij Dick Schiethart van Aegon NV, tel. (070) 344 88 21.

Over Aegon Nederland

Aegon is een internationale verzekeraar die klanten in staat stelt zelf bewust keuzes te maken voor een gezonde financiële toekomst. Of het nu gaat om pensioen, hypotheek, beleggingen, bankzaken of schadeverzekering.

Klanten waarderen ons. Ruim 225.000 consumenten hebben hun huis met een Aegon-hypotheek gefinancierd. Aegon verzorgt het pensioen van vier miljoen Nederlanders. Op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur scoort Aegon wereldwijd een 4,4 op een schaal van 5.

Aegon is de trotse moedermaatschappij van TKP, Knab, Nedasco en Robidus.

Laatste nieuws

Deel deze release