Voor Aegon geldt: afspraak is afspraak. Alle bedrijven die zich hebben gebonden aan ‘Parijs’ moeten zich daaraan houden. Alleen samen kunnen we de klimaatdoelen halen.
Willem Horstmann, Aegon Nederland
Den Haag,
13
mei
2021
|
14:38
Europe/Amsterdam

Aegon steunt Follow This resolutie Shell en andere duurzame resoluties

Samenvatting

Aegon Nederland zal dit seizoen van aandeelhoudersvergaderingen tal van duurzaamheidsresoluties ondersteunen, waaronder de Follow This resoluties bij Shell en BP en die van Market Forces bij Barclays. Dit is een logisch gevolg van de duurzame koers die Aegon Nederland vaart en waarin het daadwerkelijk behalen van de klimaatdoelen van Parijs voorop staat.

Willem Horstmann, Chief Risk Officer en voorzitter van de Commissie Verantwoord Beleggen van Aegon Nederland: “Aegon vindt het van groot belang dat de doelstellingen van Parijs echt worden gehaald. Wij beleggen vele miljarden euro’s voor onze klanten; voor hen willen we de klimaatrisico’s beperken die zij lopen met dit geld dat wij mogen beheren. Bovendien moeten zij kunnen genieten van hun pensioen in een duurzame leefomgeving. Wij wenden daarom namens hen onze invloed op allerlei manieren aan: door engagement met bedrijven, met de stemmen die we als aandeelhouder hebben, en in uiterste gevallen door het uitsluiten van bedrijven. Voor Aegon geldt: afspraak is afspraak. Alle bedrijven die zich hebben gebonden aan ‘Parijs’ moeten zich daaraan houden. Alleen samen kunnen we de klimaatdoelen halen”

Duurzaam beleid

Aegon Nederland heeft het afgelopen jaar zijn beleid op het vlak van duurzame beleggingen nog verder aangescherpt. Het behalen van de Sustainable Development Goals is hierbinnen het dominante kader. We kijken hierbij nauwkeurig naar de analyses van externe partijen, zoals Climate Action 100+ en Follow This. Bovendien hanteert Aegon sinds dit jaar de zwaarste toets van ISS, de Sustainability Benchmark, als het belangrijkste informatiebron voor beslissingen over ons stemgedrag als aandeelhouder.

Concreet leidt dit er dit aandeelhoudersseizoen toe dat Aegon Nederland tal van duurzaamheidsresoluties steunt.

Shell

Bij Shell zal Aegon Nederland de resolutie van Follow This steunen, al voor het vierde jaar op rij. Daarnaast zullen we tegen de door Shell voorgestelde Energy Transition Strategy stemmen. Hoewel Shell als eerste van de grote Olie&Gas bedrijven heeft beloofd op de lange termijn -in 2050- te streven naar een netto CO2 uitstoot, heeft het geen concrete, meetbare tussendoelen voor 2030 gesteld waarop het management kan worden afgerekend. Dit is niet in lijn met het Akkoord van Parijs. Het feit dat Shell nog steeds 97% van zijn kapitaal inzet voor fossiele energie, en slechts 3% in duurzame, is illustratief hierin.

ConocoPhillips, Equinor en BP

Bij de aandeelhoudersvergaderingen van ConocoPhillips en Equinor op 11 mei, en Phillips 66 en BP op 12 mei jl. heeft Aegon Nederland de Follow This resoluties ook gesteund. Hier ging het eveneens om het stellen van duidelijke, meetbare doelstellingen. Bij ConocoPhillips behaalde de duurzaamheidsresolutie een historische 58% van de stemmen.

Bij BP zien Aegon en andere aandeelhouders eerste stappen richting scherpere doelstellingen maar een echte verandering van het businessmodel ontbreekt. Zo zien we dat BP heel veel investeert in herbebossing, hetgeen lof verdient. Maar zich niet of nauwelijks terugtrekt uit fossiele brandstoffen. Dat BP een aandeel van 20% heeft in Rosneft, dat onlangs onthulde miljarden te gaan steken in boringen in het Russische poolgebied, is helaas een stap terug.

Barclays

Op de AvA van Barclays steunde Aegon resolutie van het Australische Market Forces om duidelijke korte, middellange en lange termijn doelstellingen te stellen om in lijn met Parijs te komen waarover ze moeten rapporteren. En om het uitfaseren van fossiele brandstoffen in lijn met het akkoord van Parijs. Als financiele instelling gaat Barclays veel minder ver dan Aegon Nederland. Aegon NL wil dat bijvoorbeeld alle investeringen in kolen in 2030 naar nul gaan; Barclays is vooralsnog niet van plan zich volledig terug te trekken uit bedrijven die hun winst voor 10% of minder uit kolen halen.

Komende weken: meer duurzame resoluties

De komende weken zal Aegon Nederland zijn standpunt bepalen over resoluties voor komende aandeelhoudersvergaderingen. We kijken scherp naar onder meer Chevron (26 mei), ExxonMobil (26 mei), Total SE (28 mei), Caterpillar (9 juni), General Motors (14 juni), Delta Airlines (17 juni), United Airlines (26 mei), en Amazon (26 mei).

Aegon en klimaat

Beperking van klimaatverandering en het terugdringen van CO2-uitstoot vormen een belangrijke wereldwijde uitdaging. Aegon vindt dat overheden, bedrijven en beleggers een verantwoordelijkheid hebben in de transitie naar een klimaatbestendige economie, en houdt hier in beleggingsbeslissingen rekening mee.

Wij verwachten van ondernemingen dat zij beleid voeren om klimaatverandering tegen te gaan, en dat zij transparant zijn over hun directe en indirecte CO2-uitstoot. Ondernemingen waarin wij beleggen opereren energiezuinig, investeren in milieuvriendelijke productietechnieken en maken de overstap naar hernieuwbare energiebronnen. Zij treffen maatregelen om uitstoot van broeikasgassen te verminderen, en verwachten dat ook van toeleveranciers en afnemers. Verder pogen ondernemingen waarin wij beleggen door middel van energie-efficiënte producten en diensten de impact bij afnemers te beperken.

Meer weten over ons duurzame beleggingen beleid? Kijk op: Verantwoord beleggen | Aegon

Over Aegon Nederland

Aegons doelstelling om mensen te helpen het beste uit hun leven te halen is leidraad voor alle activiteiten van Aegon Nederland, of het nu gaat om pensioen, hypotheken, beleggingen, bankzaken of schadeverzekeringen. Als toonaangevende belegger en werkgever wil de onderneming een positieve bijdrage leveren aan belangrijke maatschappelijke vraagstukken, waarbij de nadruk ligt op klimaatverandering en diversiteit & inclusie.

Aegon Nederland  is de trotse moedermaatschappij van TKPKnabNedasco en Robidus.