Den Haag,
21
december
2018
|
14:45
Europe/Amsterdam

Aegon verbindt zich aan het klimaatakkoord

Samenvatting

Vandaag heeft de financiële sector zich verbonden aan het klimaatakkoord: namens de verzekeraars heeft het Verbond van Verzekeraars een verklaring ondertekend waarin de financiële sector onder meer belooft vanaf 2020 te rapporteren over de klimaatimpact van beleggingen en om actieplannen af te stemmen. Aegon had zich al verbonden aan de klimaatdoelen via onder meer de Paris Pledge for Action. 

Over het Klimaatakkoord

Aegon verbindt zich samen met de rest van de financiële sector (banken, pensioenfondsen, verzekeraars en vermogensbeheerders) aan de doelen van het klimaatakkoord om de CO2–uitstoot te verminderen. Vanaf 2020 rapporteren we over de klimaatimpact van financieringen en beleggingen. Uiterlijk 2022 moeten we actieplannen opstellen om ons klimaatimpact te beperken. Ook zal de sector de samenwerking tussen verschillende soorten financiële instellingen, waaronder Invest-NL, verbeteren om de financieringsmogelijkheden voor klimaatvriendelijke projecten te vergroten.

Het doel is dat Aegon en de rest van de sector bijdraagt aan het bereiken van de klimaatdoelstellingen van Parijs. De inzet van de financiële sector wordt gemonitord en geborgd door de Klimaatcommissie.

Hoe gaan we hier aan bijdragen?

We willen een actieve rol spelen in de energietransitie. Hiervoor is het van belang om privaat kapitaal optimaal te benutten. Banken, pensioenfondsen, verzekeraars en vermogensbeheerders zijn het afgelopen jaar gestart met de Taakgroep Financiering van het Klimaatakkoord om hun expertise te delen. De taakgroep zorgt ervoor dat de gemaakte plannen door de markt te financieren zijn.

Ook bestaat er een Platform voor Duurzame Financiering, waar de Nederlandsche Bank voorzitter van is. Binnen het platform delen de betrokken partijen kennis en ervaringen over het meten van en rapporteren over klimaatimpact. Ook zullen zij werken aan het verbeteren van kwaliteit en vergelijkbaarheid van de beschikbare meetmethoden.

Meer weten?

In januari volgt er meer informatie over hoe Aegon stappen gaat maken om bijdrage te leveren aan het terugdringen van de CO2–uitstoot. 

Over Aegon Nederland

Aegons doelstelling om mensen te helpen het beste uit hun leven te halen is leidraad voor alle activiteiten van Aegon Nederland, of het nu gaat om pensioen, hypotheken, beleggingen, bankzaken of schadeverzekeringen. Als toonaangevende belegger en werkgever wil de onderneming een positieve bijdrage leveren aan belangrijke maatschappelijke vraagstukken, waarbij de nadruk ligt op klimaatverandering en diversiteit & inclusie.

Aegon Nederland  is de trotse moedermaatschappij van TKPKnabNedasco en Robidus.

Laatste nieuws

Deel deze release

Woordvoerders