Den Haag,
18
november
2013
|
15:37
Europe/Amsterdam

Belegger wacht sterk aandelenjaar

3D-printen geeft impuls aan wereldeconomie

Downloads

De rem is wat van de economie af en dat zorgt voor een opleving. Er is wel een flinke máár: de economie is structureel veranderd. Zo is de bevolkingsgroei aan het afnemen terwijl dat een belangrijke factor is voor de groei van de economie.
Olaf van den Heuvel
Samenvatting

Wereldaandelen maken volgend jaar een sprong van 14,5 procent. De jaren erna zal de groei weer afvlakken tot een gemiddelde van 5,6 procent. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van Aegon naar de verwachte economische groei en de beleggingsvooruitzichten voor de komende vier jaar. 

“We zijn definitief uit de recessie”, zegt beleggingsstrateeg Olaf van den Heuvel van Aegon Asset Management. “Maar de groei blijft wel laag, afgezien van de positieve uitschieter van 2014.” Overheden bouwen hun schulden af, banken herstellen zich en ook de kredietverlening aan bedrijven komt weer langzaam op gang. “De rem is wat van de economie af en dat zorgt voor een opleving. Er is wel een flinke máár: de economie is structureel veranderd. Zo is de bevolkingsgroei aan het afnemen terwijl dat een belangrijke factor is voor de groei van de economie.”

 

Schaliegas en 3D-printen

Olaf van den Heuvel verwacht dat de groeiende wereldhandel de aanzet geeft voor economische groei. Europa is gestart met onderhandelingen over handelsakkoorden met de Verenigde Staten en China. Die zullen een sterk positief effect hebben op de handel en dat is positief voor economische groei. “Dat zal niet alleen goederenhandel zijn, de nadruk komt steeds meer te liggen op handel in diensten en intellectueel eigendom.” Een voorbeeld hiervan is volgens Van den Heuvel het 3D-printing. “Dat gebeurt nog op bescheiden schaal, maar kan best eens revolutionair worden. Je hebt alleen een printer en grondstoffen nodig. En als je grondstoffen recyclet hoef je die zelfs niet in te voeren. Producten kunnen daardoor sneller en goedkoper gefabriceerd worden. Bovendien zijn de mogelijkheden ongekend: er kunnen onderdelen gemaakt worden die je nu nog niet kunt maken.”Al met al biedt het basisscenario van Aegon (met een kans van 80 procent) genoeg positieve punten voor beleggers. Naast wereldaandelen bieden ook private equity, Nederlandse hypotheken en wereldwijde grondstoffen interessante rendementen. Veel slechter doen de obligaties van overheden en bedrijven het: de verwachte rendementen zijn zelfs te laag om de toekomstige inflatie te compenseren. Staatsobligaties hebben gefungeerd als veilige haven, waardoor de rente flink is gedaald. Aegon verwacht een stijging van de rente, waardoor de koersen van deze obligaties zullen dalen.

Laatste nieuws

Positief en negatief scenario

In de langetermijnscenario’s van Aegon Asset Management zit ook een uitgesproken positief en negatief scenario, met allebei een kans van 10 procent. Het negatieve scenario is dat de herstelpolitiek van de Japanse premier Abe mislukt, de economie van Japan (nog altijd de nummer drie in de wereld) instort en de andere Aziatische landen in haar val meesleurt. Het positieve scenario bevat een grote economische opleving in de VS en de Europese Unie en een terugkeer naar groeipercentages van lang geleden.

Aegon Asset Management, het wereldwijde beleggingsbedrijf van Aegon, berekent al dertien jaar langetermijnscenario’s. Ieder jaar wordt een update gepubliceerd voor de komende vier jaren én rekenschap afgelegd over verwachtingen uit het verleden. De genoemde rendementen zijn gemiddelden over die periode; het is dus mogelijk dat bijvoorbeeld aandelen in 2014 bovengemiddeld scoren en een jaar later onder het gemiddelde zitten.

Over Aegon Nederland

Aegons doelstelling om mensen te helpen het beste uit hun leven te halen is leidraad voor alle activiteiten van Aegon Nederland, of het nu gaat om pensioen, hypotheken, beleggingen, bankzaken of schadeverzekeringen. Als toonaangevende belegger en werkgever wil de onderneming een positieve bijdrage leveren aan belangrijke maatschappelijke vraagstukken, waarbij de nadruk ligt op klimaatverandering en diversiteit & inclusie.

Aegon Nederland  is de trotse moedermaatschappij van TKPKnabNedasco en Robidus.

Aegon Nederland
Bezoekadres:
Aegonplein 50
 Den Haag
Postadres:
Postbus 202
2591 TV Den Haag
Tеl: +31 70 344 32 10
Email: 

Deel deze release