Den Haag,
23
april
2018
|
16:01
Europe/Amsterdam

Bericht Consumentenbond over aflosboetes Aegon feitelijk onjuist

Samenvatting

Vandaag bracht de Consumentenbond een persbericht uit waarin ze Aegon verwijten niet op de juiste manier om te springen met de boeterente die hypotheekklanten betalen als ze hun hypotheek voor het einde van de looptijd oversluiten. De conclusies die de Consumentenbond trekt kloppen niet; alle klanten en oud-klanten die hun hypotheek over hebben gesloten na 14 juli 2016 zijn of worden gecompenseerd voor het verschil tussen het bedrag dat onder de oude wetgeving paste en het bedrag onder nieuwe wetgeving.

Aegon heeft de Consumentenbond begin februari de antwoorden op een vragenlijst over boeterentes gestuurd en daarin aangegeven dat we nog een besluit moesten nemen over enkele punten. Zonder te checken of dit besluit gevallen is, heeft de Consumentenbond een persbericht uitgebracht. In dit persbericht wordt het beleid van Aegon op drie punten – ten onrechte - bekritiseerd:

1. Interne oversluiters

Ten tijde van het beantwoorden van de vragenlijst in februari van de Consumentenbond had hierover nog geen formele besluitvorming plaatsgevonden. Inmiddels is dat wel het geval. Klanten die intern hebben overgesloten na 14 juli 2016 zijn of worden allemaal gecompenseerd. Wat de Consumentenbond concludeert in haar persbericht (‘ Aegon maakt gebruik van een maas in de wet’, ‘Aegon legt de regels zo uit dat het in haar straatje past’, ‘Aegon maakt er een potje van’) is feitelijk onjuist.

2. Hybride hypotheken

Bij het bepalen van de aflossingskosten moet conform de leidraad rekening worden gehouden met de opgebouwde waarde binnen (bank)spaarhypotheken. Dat is logisch, omdat over die bedragen eenzelfde rentevergoeding wordt gegeven binnen de polis als wordt ontvangen over de lening. Bij hybride verzekeringen kan daarvan ook sprake zijn, maar bij die producten kan de klant naar wens switchen van de ene investering naar de andere. Klanten kunnen ervoor kiezen hun hybride verzekering om te zetten naar een (bank)spaarproduct. Dat gebeurt ook regelmatig. Ons nieuwe beleid behelst onder meer dat klanten de opgebouwde waarde in hun bijverband kosteloos mogen aflossen (mits aflossing daadwerkelijk plaatsvindt uit de opgebouwde waarde). In combinatie met de mogelijkheid om een hybride verzekering om te zetten naar een (bank)spaarproduct, is het nadeel dat ons verweten wordt door de klant prima te omzeilen.

3. De aflosnota

Aegon geeft de berekeningswijze van de aflossingskosten nog niet op de aflosnota weer. Die wens hebben wij wel, dus dat gaat binnenkort komen. Op de aflosnota vermelden we álle (!) benodigde gegevens en de klant en zijn adviseur kunnen daarmee zelf eenvoudig controleren of de berekende aflossingskosten kloppen. De berekeningswijze publiceren wij op aegon.nl en er zijn op internet vele rekentools beschikbaar waarmee de aflossingskosten eenvoudig kunnen worden nagerekend.

Overigens blijft Aegon benadrukken dat vroegtijdige oversluiting financieel en fiscaal complex is, daarom raden wij consumenten aan om hun financieel adviseur te laten meekijken naar de voor- en nadelen.

Dat wij klanten zouden benadelen, laat staan dat wij dat met opzet zouden doen, is niet juist.

Over Aegon Nederland

Aegons doelstelling om mensen te helpen het beste uit hun leven te halen is leidraad voor alle activiteiten van Aegon Nederland, of het nu gaat om pensioen, hypotheken, beleggingen, bankzaken of schadeverzekeringen. Als toonaangevende belegger en werkgever wil de onderneming een positieve bijdrage leveren aan belangrijke maatschappelijke vraagstukken, waarbij de nadruk ligt op klimaatverandering en diversiteit & inclusie.

Aegon Nederland  is de trotse moedermaatschappij van TKPKnabNedasco en Robidus.

Laatste nieuws

Deel deze release