Den Haag,
16
januari
2018
|
08:00
Europe/Amsterdam

Laagopgeleide oudere vrouwen meest financieel bewust

Groot onderzoek naar financieel bewustzijn Nederland

Samenvatting

Laagopgeleide oudere vrouwen en hoogopgeleide oudere mannen zijn de meest financieel bewuste Nederlanders. Laagopgeleide oudere vrouwen hebben veel behoefte aan controle, hoogopgeleide oudere mannen denken veel na over geld voor middellange en de lange termijn. De rest van Nederland is het afgelopen jaar niet financieel bewuster geworden. Dit blijkt uit de FinQ – het Nationale onderzoek naar financieel bewustzijn – uitgevoerd door Motivaction in opdracht van Aegon.

Onderzoek naar financieel bewustzijn

Aegon liet Motivaction de afgelopen drie jaar grootschalig onderzoek uitvoeren om inzicht te krijgen in hoe goed mensen omgaan met geld, en hoe goed zij voorbereid zijn op eventuele financiële tegenvallers en hun pensioen. Motivaction wordt begeleid door een expertgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de Universiteiten van Tilburg en Maastricht, Stichting Weet wat je Besteedt, personal finance expert Annemarie van Gaal en Aegon.

 

Vijf factoren bepalen financieel bewustzijn

De FinQ-score bleef nagenoeg gelijk tussen eind 2016 en eind 2017. Deze score geeft weer wat het financieel bewustzijn en de financiële vaardigheden van Nederlanders zijn. Hierbij is allereerst gekeken naar kennis, houding en gedrag van de Nederlanders op het gebied van financiën en wat die voor effect hebben op hoe ze op dit moment met geld omgaan, of ze geld voor later apart zetten en of ze zich bewust op hun toekomst voorbereiden. Daarnaast is gekeken in hoeverre Nederlanders behoefte hebben aan controle en of ze al dan niet een hekel hebben aan het regelen van financiële situatie.

 

Financieel bewuste Nederlanders

Laagopgeleide oudere vrouwen en hoogopgeleide oudere mannen scoren het best op financieel bewustzijn. Het grootste verschil zit in het feit dat laagopgeleide vrouwen een sterkere behoefte hebben aan controle over hun financiële situatie. Op alle factoren scoren zij hoger dan gemiddeld, behalve op geld voor later. Hoogopgeleide oudere mannen hebben veel kennis van financiële zaken en regelen hun financiën ruim op tijd. Ze zijn goed op de hoogte van hoe hun pensioen geregeld is.

 

Behoefte aan financiële controle

Acht op de tien Nederlanders heeft behoefte aan financiële controle. Ook geeft 83 procent aan voldoening te halen uit het op orde hebben van de financiën. Zes op de tien vindt ook dat andere Nederlanders te korte termijn denken als het gaat om geld. Dit kan komen doordat mensen aangeven het niet leuk te vinden om met geld bezig te zijn (57 procent). Bijna zestig procent van de mensen spaart wel, maar doet dit voor het kopen van spullen en vakantie (46 procent).

 

Geld voor later

Vooral als het gaat om geld voor later ligt het lastiger: zes op de tien Nederlanders geven aan niet te weten hoeveel inkomen nodig te hebben na hun pensioen. Ook kan ruim de helft (54 procent) van de Nederlanders zich geen voorstelling maken van de hoogte van haar of zijn pensioeninkomen. Weinig Nederlanders hebben zaken zoals een overlijdensrisicoverzekering (17 procent) of een levensverzekering (15 procent) goed geregeld.

Directeur Pieter Paul Verheggen van Motivaction; “Nederlanders vinden een goed pensioen wel belangrijk maar doen er zelf weinig aan. Ze willen zoveel mogelijk controle hebben over hun financiële situatie, maar dat is vooral op de korte termijn gericht. Ze houden zelf geen rekening met eventuele financiële tegenvallers of met het feit dat ze na pensionering nog een aantal jaar financieel onbezorgd willen leven.”

Maarten Edixhoven, CEO van Aegon Nederland: ‘De overheid treedt terug en mensen moeten steeds meer zelf financiële keuzes maken. Financieel bewustzijn wordt dus steeds belangrijker, maar de aandacht daarvoor op scholen of op het werk is vaak nog niet zo groot. Mensen vinden het vaak lastig om financiën te doen, maar heerlijk om het gedaan te hebben. We willen Nederlanders laten zien dat ze sterker zijn dan ze vaak beseffen en ze helpen om bewuste keuzes te maken voor hun financiële toekomst.”

 

Goed met Geld Test

Naar aanleiding van dit onderzoek kondigt Aegon - op de derde dinsdag van januari aan – de lancering van de Goed met Geldtest aan: een laagdrempelige manier waarop Nederlanders binnen drie minuten weten hoe het staat met hun financieel bewustzijn. Afhankelijk van hun geldtype krijgen ze tips en filmpjes om beter te worden met geld. De Goed met Geldtest is onderdeel van het grotere Goed met Geld programma waarin Aegon probeert Nederland te helpen financieel bewuste keuzes te maken.

Downloads

download
Goed Met Geld - daarom doen wij dit

Deel deze release

Woordvoerders

Laatste nieuws