Den Haag,
05
augustus
2022
|
13:53
Europe/Amsterdam

Nieuwe cao en sociaal plan voor Aegon

Samenvatting

Aegon heeft deze week een nieuwe tweejarige cao afgesloten voor zijn medewerkers in Nederland, die met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2022 in werking treedt. De leden van CNV Vakmensen en De Unie hebben met de cao ingestemd; de leden van FNV Finance net niet.

Leidraad in de cao is Aegons doelstelling om mensen te helpen het beste uit hun leven te halen. Naast twee algemene loonsverhogingen van 3,5 % in het eerste jaar en 2,5 % in het tweede jaar zijn er afspraken gemaakt op het gebied van onder meer verlof, inzetbaarheid en welzijn.

Meer inclusieve verlofregelingen

Om het beste uit het leven te kunnen halen, is een goede balans tussen werk en privé enorm belangrijk, juist ook in de huidige hybride vorm van werken vanuit huis en kantoor. Aegon vindt het daarnaast belangrijk dat iedereen die bij ons werkt zichzelf kan zijn en verlof kan opnemen op een manier die daarbij aansluit. Om deze reden is afgesproken om een aantal verlofregelingen te verruimen of moderniseren.

Zo krijgen medewerkers die in transitie zijn en hiervoor medische behandelingen willen ondergaan in verband met geslachtsbevestiging vanaf 1 oktober 2022 verlof voor de tijd die hiervoor nodig is. Verder staan de diverse verlofvormen in de Wet Arbeid en Zorg en in de cao vanaf 1 oktober 2022 open voor daadwerkelijke opvoeders en verzorgers van een kind. Ook krijgen medewerkers de mogelijkheid om twee nationale feestdagen in te ruilen voor één of twee feestdagen die passen bij hun religieuze of culturele achtergrond en zijn de verlofregelingen rondom een rouwperiode, ouderschapsverlof en sabbatical verruimd.

Inzetbaarheid en welzijn

De introductie van een Regeling Vervroegde Uittreding (RVU), een vitaliteitsbudget en een digitale mentale gezondheidscheck zijn enkele van de stappen die moeten bijdragen aan vergroting van de inzetbaarheid en het welzijn van medewerkers. Verder gaat Aegon de gelijkwaardigheid tussen medewerkers en uitzendkrachten vergroten.

Onderzoek

Daarnaast gaat Aegon samen met cao-partijen onderzoek doen naar het aanpassen van de lopende pensioenregeling aan de afspraken uit het Pensioenakkoord. Een tweede studie is gericht op het ontwikkelen van een geïntegreerd arbeidsvoorwaardenbeleid waarbij Aegon’s arbeidsvoorwaarden beter moeten gaan aansluiten bij de verschillende fases in het leven van medewerkers, nu traditionele, lineaire loopbanen steeds meer worden vervangen door carrières die uit meerdere fases bestaan.

Sociaal plan verlengd

Ten slotte is afgesproken dat het sociaal plan van Aegon de komende twee jaar doorloopt, waarbij wel het persoonlijk budget per 1 oktober 2022 wordt gemaximeerd.

Over Aegon Nederland

Aegons doelstelling om mensen te helpen het beste uit hun leven te halen is leidraad voor alle activiteiten van Aegon Nederland, of het nu gaat om pensioen, hypotheken, beleggingen, bankzaken of schadeverzekeringen. Als toonaangevende belegger en werkgever wil de onderneming een positieve bijdrage leveren aan belangrijke maatschappelijke vraagstukken, waarbij de nadruk ligt op klimaatverandering en diversiteit & inclusie.

Aegon Nederland  is de trotse moedermaatschappij van TKPKnabNedasco en Robidus.