Den Haag,
13
december
2019
|
10:35
Europe/Amsterdam

Nooit te oud om te ondernemen

Prijs voor meest vindingrijke olderpreneur

Samenvatting

Gisteren vond de finale plaats van Start-up Plus, een gratis leerprogramma dat Leyden Academy en Aegon hebben opgezet om vijftigplussers die een eigen bedrijf willen opzetten op weg te helpen. Inspirerende woorden en praktische tips kwamen van televisiemaker Jan Slagter en onderneemster Annemarie van Gaal. Aan het eind van de dag verzorgden de deelnemers pitches aan een vakkundige jury, die de meest kansrijke start-up beloonde met - een door Aegon beschikbaar gesteld - bedrag van 10.000 euro voor het verder ontwikkelen van het eigen bedrijf.

And the winner is ...

Van de ruim veertig gepresenteerde start-ups gingen er zes door naar de zogeheten Dragon’s Den. Uiteindelijk koos zowel het publiek als de jury voor de 82-jarige Han van Doorn met zijn idee, de ‘Are You Okay Today’-app. Deze app leert via een draadje in de meterkast het gedrag van de oudere en geeft bij afwijkend gedrag eerst een seintje aan de oudere en vervolgens aan de mantelzorger. Dit geeft zowel de bewoner als de mantelzorger een bepaalde rust. Han spreekt uit eigen ervaring: “Mijn zoon wil graag een oogje in het zeil houden bij zijn oude vader. Maar ik wil geen alarmknop om mijn nek of camera’s en sensoren in mijn huis.” Han heeft de app samen met zijn zoon ontwikkeld, deze al in de praktijk getest en contacten gelegd met een zorgverzekeraar en energiebedrijf. De jury ziet zijn start-up dan ook als kansrijk en ziet veel potentie voor Han’s app.

Start-up Plus in het kort

Uit onderzoek blijkt dat vijftigplussers die een eigen bedrijf beginnen, twee- tot driemaal succesvoller zijn dan dertigers. Toch zijn vrijwel alle startup-programma’s gericht op jongere ondernemers. Uit Aegon’s internationale pensioenonderzoek blijkt dat mensen niet alleen langer blijven doorwerken, maar dat ouderen ook in toenemende mate geïnteresseerd zijn in het opzetten van een eigen bedrijf. Leyden Academy en Aegon ontwikkelden daarom Start-up Plus. De ruim vijftig deelnemers hebben een digitaal leerprogramma van acht weken doorlopen. Tijdens dit traject hebben ze met behulp van een persoonlijke coach naar zelfstandig ondernemerschap toe gewerkt. Duidelijk is geworden dat niet enkel de jeugd de toekomst heeft. Projectleider dr. Jolanda Lindenberg: “Vijftigplussers bruisen van de ideeën en met hun ervaring, expertise en netwerk hebben ze een grotere kans van slagen.”

Een ander mooi initiatief is dat van de 52-jarige Klaartje Gisolf, namelijk de ‘Upcycle Fabriek’, een werkplek waar afgedankte materialen worden omgezet in ambachtelijke en duurzame producten: “Mijn doelgroep is 65- tot 99-jarigen, mensen die vaak als kwetsbaar worden gezien. Ik wil juist laten zien wat ze wél kunnen”.

Start-up Plus wordt mede mogelijk gemaakt door het Europese consortium EIT Health. Kijk voor meer informatie op de website: www.startupplus.eu.

*********************************

Noot voor de redactie

In geval van vragen of verzoek om meer beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Yvonne Schinkel-Koemans, communicatiemedewerker Leyden Academy: tel. 071-5240960, 06-42027391, koemans@leydenacademy.nl.

Leyden Academy on Vitality and Ageing is een kennisinstituut dat de missie heeft de kwaliteit van leven van oudere mensen te verbeteren door kansen te scheppen voor een vitaal en betekenisvol leven, hecht verbonden binnen de gemeenschap. Meer informatie vindt u op www.leydenacademy.nl.

Aegon N.V. heeft als missie haar klanten in staat te stellen om zelf bewuste keuzes te maken voor een gezonde financiële toekomst. Daarnaast ondersteunt Aegon verschillende initiatieven die onder andere bijdragen aan het welzijn en de vitaliteit van ouderen. Meer informatie over Aegon’s pensioenonderzoek vindt u op aegon.com/research.

Over Aegon Nederland

Aegons doelstelling om mensen te helpen het beste uit hun leven te halen is leidraad voor alle activiteiten van Aegon Nederland, of het nu gaat om pensioen, hypotheken, beleggingen, bankzaken of schadeverzekeringen. Als toonaangevende belegger en werkgever wil de onderneming een positieve bijdrage leveren aan belangrijke maatschappelijke vraagstukken, waarbij de nadruk ligt op klimaatverandering en diversiteit & inclusie.

Aegon Nederland  is de trotse moedermaatschappij van TKPKnabNedasco en Robidus.