Den Haag,
05
juli
2022
|
09:00
Europe/Amsterdam

Onze reactie op het rapport van Milieudefensie

Samenvatting

Op 5 juli heeft Milieudefensie een rapport gepubliceerd waarin de klimaatactieplannen van 29 grote Nederlandse bedrijven worden beoordeeld. Het rapport neemt een kritische houding aan ten opzichte van de onderzochte organisaties - waaronder Aegon - en hun voortgang en transparantie in het aanpakken van klimaatverandering. Wij waarderen de inzichten die het rapport biedt en zullen hun input meenemen in onze plannen. We maken vooruitgang met onze klimaatactieplannen, maar erkennen dat we onze aanpak waar mogelijk moeten versnellen. Wij blijven voortdurend kijken naar mogelijkheden om onze duurzaamheidsambities en onze rapportage aan te scherpen. 

Klimaatverandering is misschien wel de grootste uitdaging voor de kwaliteit van ons steeds langere leven op deze planeet. Dat weten wij als verzekeraar als geen ander. Het proactief aanpakken van die uitdaging en het beschermen van de gezondheid van onze planeet is de verantwoordelijkheid van iedereen en is volledig in lijn met onze missie om mensen te helpen hun beste leven te leiden. Wij zien het als onze plicht om de gevolgen van klimaatverandering te helpen voorkomen en verzachten en zijn vastbesloten om gerichte acties te blijven ondernemen om een duurzamere wereld te helpen opbouwen.

Onze klimaatambitie versnellen

In 2021 hebben we twee duurzaamheidsprioriteiten vastgesteld: Klimaatverandering en Inclusie & Diversiteit. In dit kader zijn we een traject gestart om voor 2050 alle investeringen te stoppen die CO2-uitstoot veroorzaken. Deze toezegging omvat een tussentijdse doelstelling om de CO2-intensiteit van onze bedrijfsobligaties met vast inkomen en beursgenoteerde aandelen voor algemene rekening in 2025 met 25% te verlagen ten opzichte van 2019.

Samenwerking is van cruciaal belang om echte oplossingen te vinden om de klimaatverandering tegen te gaan. Aegon werkt samen met haar klanten, zakelijke partners en andere belanghebbenden, waaronder Milieudefensie en vele andere NGO's, om zowel in de toeleveringsketens als op sectorniveau om tot gerichte stappen te komen. Wij gebruiken onze invloed als belegger om ervoor te zorgen dat bedrijven waarin wij beleggen handelen in het belang van de samenleving en het milieu. Als deze bedrijven er niet in slagen om onze normen na te leven, dan zullen wij besluiten om niet meer in die ondernemingen te investeren.

Schoon, gezond en veilig

Het rapport van Milieudefensie laat zien dat er ruimte is voor verbetering voor individuele bedrijven, maar benadrukt ook het belang en de noodzaak om samen te werken en te profiteren van elkaars expertise. We kijken uit naar het voortzetten van onze samenwerkingsverbanden en de constructieve dialoog die ons helpen de gezondheid van onze planeet te beschermen. Wij leven langer, en dat is mooi, maar je moet er wel van kunnen genieten in een schone, gezonde en veilige omgeving.

Over Aegon Nederland

Aegons doelstelling om mensen te helpen het beste uit hun leven te halen is leidraad voor alle activiteiten van Aegon Nederland, of het nu gaat om pensioen, hypotheken, beleggingen, bankzaken of schadeverzekeringen. Als toonaangevende belegger en werkgever wil de onderneming een positieve bijdrage leveren aan belangrijke maatschappelijke vraagstukken, waarbij de nadruk ligt op klimaatverandering en diversiteit & inclusie.

Aegon Nederland  is de trotse moedermaatschappij van TKPKnabNedasco en Robidus.