Den Haag,
01
februari
2019
|
09:00
Europe/Amsterdam

Partnerpensioen is onbekend en onvoorspelbaar

Samenvatting

Nederlanders snappen weinig van partnerpensioen en van de grote financiële gevolgen die een overlijden voor de nabestaanden kan hebben. Dat is de conclusie uit onderzoek dat Motivaction deed in opdracht van Aegon. Slechts een op de drie weet überhaupt dat partnerpensioen met overlijden heeft te maken. Wat in de verwarring ook niet helpt: wie precies partner is kan per regeling verschillen, net als het recht op een uitkering.

Downloads

Partnerpensioen is een levenslange uitkering voor de partner van een werknemer die pensioen opbouwt, nadat die werknemer is overleden. Het wordt georganiseerd per bedrijfstak of werkgever, bijvoorbeeld in een pensioenfonds of bij een verzekeraar. Onder de titel ‘Wat je niet weet, maar je wel raakt’ organiseren de Vrije Universiteit Amsterdam en Aegon vandaag een congres over het partnerpensioen.

Uit het onderzoek van Motivaction onder werkende Nederlanders met een partner komen zorgwekkende resultaten. Zo heeft een op de drie geen idee of ze recht hebben op partnerpensioen en weet meer dan de helft niet wat het financieel betekent voor hun partner als hij voor de pensioendatum overlijdt. Terwijl ook een op de drie zich te rijk rekent en een uitkering verwacht van minstens zeventig procent van het laatstverdiende loon. In werkelijkheid is dat minder dan de helft van het laatstverdiende loon.

Verschil per regeling

“De verwarring onder werknemers wordt gevoed door het gebrek aan uniformiteit in het partnerpensioen”, zegt Herman Kappelle. “Wie precies als partner wordt erkend, verschilt per regeling. Soms is dat beperkt tot gehuwden en mensen met een geregistreerd partnerschap of een notariële akte. Als je dan samenwoont zonder zulke papieren en je partner overlijdt, krijg je dus niets. Ook al woon je al jaren samen onder één dak.”

Kappelle is bijzonder hoogleraar Fiscaal Pensioenrecht aan de VU en directeur bij Aegon. Hij snapt de verwarring onder werknemers: “Het hangt ook van je pensioenregeling af of je sowieso recht hebt op partnerpensioen. Niet iedere regeling kent een voorziening bij overlijden. Waar die regeling wel bestaat, heb je twee smaken. Bij sommige werkgevers bouw je een partnerpensioen met een blijvende waarde op, terwijl je in andere regelingen weer alleen bent verzekerd voor overlijden tijdens je dienstverband. Als je daar uit dienst gaat en je overlijdt, dan krijgt je partner niets.”

Financiële problemen

Over de hoogte van het partnerpensioen meldt een kwart van de werknemers dat ze in de financiële problemen komt als hun partner overlijdt. Een derde denkt dat – andersom - hun partner te weinig geld krijgt als zijzelf overlijden. Zestig procent weet niet dat een eerder huwelijk van invloed is op de hoogte van de uitkering aan de huidige partner.

Uit het onderzoek blijkt dat vooral kwetsbare groepen – jongeren, laagopgeleiden, mensen met een laag inkomen - slecht op de hoogte zijn van partnerpensioen en zich dan ook minder goed indekken tegen een terugval in inkomen. Voor zover ze bekend zijn met partnerpensioen, willen dan ook vooral deze groepen één regeling die bij alle werkgevers hetzelfde is.

“De uitkomsten van dit onderzoek onderstrepen dat het partnerpensioen een volwaardig onderdeel moet zijn van het pensioenakkoord en nadrukkelijker aan de orde moet komen bij het cao-overleg tussen sociale partners”, zegt Herman Kappelle. Meer gelijkheid in de regelingen en betere informatie aan werknemers en werkgevers over de werking van het partnerpensioen zijn daarbij volgens hem belangrijke aandachtspunten.

Woordvoerders

Over Aegon Nederland

Aegons doelstelling om mensen te helpen het beste uit hun leven te halen is leidraad voor alle activiteiten van Aegon Nederland, of het nu gaat om pensioen, hypotheken, beleggingen, bankzaken of schadeverzekeringen. Als toonaangevende belegger en werkgever wil de onderneming een positieve bijdrage leveren aan belangrijke maatschappelijke vraagstukken, waarbij de nadruk ligt op klimaatverandering en diversiteit & inclusie.

Aegon Nederland  is de trotse moedermaatschappij van TKPKnabNedasco en Robidus.

Laatste nieuws

Deel deze release