Den Haag,
23
juni
2022
|
09:52
Europe/Amsterdam

Pensioenakkoord nog steeds onbekend bij werkgever

Samenvatting

Nog altijd weet een derde van de werkgevers niet wat hen op pensioengebied te wachten staat. Vooral kleinere werkgevers hebben geen idee welke veranderingen zij moeten doorvoeren in deze belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde. Dat blijkt uit vervolgonderzoek van Aegon Cappital en Ipsos naar de bekendheid van en het vertrouwen in het nieuwe pensioenstelsel onder werkgevers. ‘Wie te lang treuzelt, staat straks in de file.’

Download hier het onderzoek

Eerder peilde Aegon al een grote onbekendheid onder werknemers tot veertig jaar – voor wie het nieuwe stelsel grote veranderingen mee zich meebrengt. Negen op de tien heeft geen idee. Die cijfers liggen onder werkgevers weliswaar ook nog laag, maar zijn stukken beter: 18% weet goed wat het pensioenakkoord inhoudt en 44% weet het globaal. Ten opzichte van 2021 is de totale bekendheid toegenomen met 6 procentpunt.

Vertrouwen

Qua vertrouwen wordt onder werkgevers hoger gescoord, 72% van hen heeft veel of enigszins vertrouwen. Er is een duidelijk verband tussen kennis en vertrouwen: het vergroten van de kennis bij werkgevers leidt in veel gevallen tot een toename van het vertrouwen in het pensioenakkoord. Een dergelijk verband bleek trouwens ook uit het onderzoek onder jongeren: bekender maakt beminder.

Er is steun onder de werkgevers (59% vindt het noodzakelijk) om het pensioenstelsel aan te passen, onder meer om de kosten beheersbaar te houden op de lange termijn. Ronduit positief over het akkoord is 55%. Toch zijn er vergeleken met de meting uit 2021 ook kritische noten te kraken. Maar een minderheid (43%) van de bevraagde bedrijven bereidt zich actief voor en dat cijfer is zelfs gedaald vanaf 56% vorig jaar. Tegelijk laat 42% van de werkgevers weten dat hun pensioenaanbieders nog niets van zich hebben laten horen over de veranderingen, een cijfer dat vergeleken met vorig jaar onveranderd is.

Onvermijdelijk

Marianne de Boer, CEO van Aegon Cappital, roept  werkgevers op zich klaar te maken voor wat onvermijdelijk komen gaat, namelijk: “Een ingrijpende hervorming van het stelsel, met tal van kansen om een aantrekkelijk en betaalbaar pensioen aan te bieden. Voor de ene werkgever betekent het een radicaal andere pensioenvoorziening, maar ook voor werkgevers die bijvoorbeeld bij ons al zijn voorgesorteerd met een premieregeling veranderen er zaken.”Marianne de Boer Aegon Cappital

Er is een flink lijstje met af te vinken besluiten. “Uit ons onderzoek blijkt dat werkgevers ook actie van hun pensioenuitvoerders verwachten, daarom organiseren wij nu al webinars en lopen de eerste een-op-eengesprekken. Daarbij informeren we ze over de wijzigingen en wat werkgevers moeten doen samen met hun adviseur. Wacht er niet mee. Wie te lang treuzelt, komt straks in de file te staan bij zijn pensioenuitvoerder.” 

 

Aegon Cappital: In 5 stappen pensioenakkoord-proof

Stap 1: Betrek werknemers

Voordat je als werkgever los kunt met het akkoord, is het slim om in gesprek te gaan met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Maak duidelijke afspraken en stel een kernteam samen. Het kernteam bepaalt welke vragen en scenario’s verder onderzocht moeten worden.

Stap 2: Breng alle wensen en plichten in kaart

Pensioenwensen kunnen na een tijd veranderen. Zet alle wensen eens op een rij en bekijk hoe ze passen binnen de nieuwe regels.

Stap 3: Hak belangrijke knopen door

Op 1 oktober 2026 moet er een besluit liggen over de nieuwe regeling. Stel belangrijke beslissingen dus niet te lang uit. Wil je de leeftijdsafhankelijke premie die je nu hebt bijvoorbeeld behouden? Of juist niet? Wat je ook kiest, er is werk aan de winkel!

Stap 4: Bepaal of en hoe je gaat compenseren

Ga je van een leeftijdsafhankelijke premie naar een leeftijdsonafhankelijke? Dan komt de vraag over compensatie zeker op tafel. Beschrijf in een transitieplan hoe je dit gaat financieren en wie welke compensatie krijgt.

Stap 5: Informeer je werknemers

Pensioen blijft voor de meeste werknemers een ver-van-mijn-bed-show. Daar gaat het pensioenakkoord niets aan veranderen. Informeer ze dus op een duidelijke en toegankelijke manier over de veranderingen.

Over Aegon Nederland

Aegons doelstelling om mensen te helpen het beste uit hun leven te halen is leidraad voor alle activiteiten van Aegon Nederland, of het nu gaat om pensioen, hypotheken, beleggingen, bankzaken of schadeverzekeringen. Als toonaangevende belegger en werkgever wil de onderneming een positieve bijdrage leveren aan belangrijke maatschappelijke vraagstukken, waarbij de nadruk ligt op klimaatverandering en diversiteit & inclusie.

Aegon Nederland  is de trotse moedermaatschappij van TKPKnabNedasco en Robidus.