Den Haag,
05
juni
2019
|
16:04
Europe/Amsterdam

Reactie Aegon op het pensioenakkoord

Samenvatting

Aegon is verheugd dat er eindelijk een principeakkoord voor de vernieuwing van het pensioenstelsel ligt. Dat is nodig om het toekomstige pensioen van werknemers zeker te stellen en het vertrouwen in het stelsel terug te winnen.

Wij willen over het nu voorliggende concept het volgende zeggen:

Het nieuwe contract: Het nieuwe contract waar de nominale garantie wordt losgelaten, er geen buffers meer zijn en waar beleggingsopbrengsten en –tekorten mogen worden gespreid over een periode van maximaal tien jaar, past beter bij de huidige dynamische arbeidsmarkt en is daarmee een duurzame pensioenoplossing.

Doorsneepremie: Het is een belangrijke stap dat de doorsneepremie bij pensioenfondsen wordt afgeschaft, zodat de pensioenlasten evenwichtiger worden verdeeld over alle leeftijden. Bovendien maakt dit de weg vrij naar meer persoonlijke pensioenopbouw en grotere keuzevrijheid voor werknemers.

Uitvoerbaarheid: Wij vragen bij deze transitie wel aandacht voor de uitvoerbaarheid door pensioenuitvoerders die geen doorsneepremie hanteren, waaronder algemeen pensioenfondsen (apf), verzekeraars en premiepensioeninstellingen (ppi). Zij worden namelijk ook geraakt door het nieuwe akkoord. De kosten voor het wijzigen van de overeenkomsten en eventuele overgangsregelingen mogen niet eenzijdig bij de werkgevers terechtkomen. Terwijl de fondsen zo’n 340 regelingen uitvoeren (en dus moeten wijzigen), gaat het bij verzekeraars om 43.000 en bij ppi’s om 14.000 regelingen.

Pensioenleeftijd: Wij vinden het goed dat er een meer geleidelijke verschuiving van de AOW-leeftijd komt, waardoor werknemers zich beter kunnen voorbereiden en de werkzame periode in balans blijft met de periode van pensionering.

Zware beroepen: Het is belangrijk dat er fiscaal ruimte wordt gecreëerd om werknemers eerder met pensioen te kunnen laten gaan. Dit kan per CAO of als individueel maatwerk aangeboden worden en de kosten ervan worden per bedrijf of bedrijfstak gedragen.

Lumpsum: Door het bieden van de mogelijkheid om tot 10% van het pensioenvermogen ineens op pensioendatum uit te laten betalen, ontstaat er voor werknemers een keuzemogelijkheid om het pensioengeld af te stemmen op de persoonlijke financiële situatie. Dat past volledig in de missie van Aegon: mensen in staat stellen zelf bewust keuzes te maken voor hun financiële toekomst..

Zzp’ers en pensioen: Goed dat er mogelijkheden komen voor zzp’ers om een pensioen te gaan opbouwen binnen een ppi, een moderne en efficiënte pensioenoplossing. Aegon wil die mogelijkheid binnen haar ppi, Aegon Cappital, gaan aanbieden.

Zzp’ers en arbeidsongeschiktheid: Goed dat er meer aandacht voor de arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor zzp’ers komt. Aegon vindt wel dat die keuze uiteindelijk vrij moet zijn.

Nabestaandenpensioen: Uit onderzoek van Aegon bleek al dat het nabestaandenpensioen onbekend en onvoorspelbaar is. Het is belangrijk dat de dekking bij overlijden beter aansluit op de toenemende arbeidsmobiliteit van werknemers en de behoefte van nabestaanden.

Over Aegon Nederland

Aegons doelstelling om mensen te helpen het beste uit hun leven te halen is leidraad voor alle activiteiten van Aegon Nederland, of het nu gaat om pensioen, hypotheken, beleggingen, bankzaken of schadeverzekeringen. Als toonaangevende belegger en werkgever wil de onderneming een positieve bijdrage leveren aan belangrijke maatschappelijke vraagstukken, waarbij de nadruk ligt op klimaatverandering en diversiteit & inclusie.

Aegon Nederland  is de trotse moedermaatschappij van TKPKnabNedasco en Robidus.