Den Haag,
14
juni
2013
|
10:00
Europe/Amsterdam

Reactie Aegon uitspraak Hoge Raad

Samenvatting

De Hoge Raad vindt de eerdere uitspraak van het Hof "niet onbegrijpelijk" en verwerpt het beroep van Aegon. Dit betekent dat Aegon de uitspraak van het Hof Amsterdam uit 2011 zal uitvoeren voor de bij de Stichting Koersplan de Weg Kwijt aangesloten groep klanten. Aegon schat in dat deze compensatie enkele tientallen miljoenen euro's zal gaan kosten.

De Hoge Raad geeft aan de argumentatie van het Hof Amsterdam omtrent het vaststellen van een redelijke premie te volgen. Dit omdat Aegon verzuimd heeft een redelijke premie voor een afzonderlijke overlijdensrisicoverzekering te presenteren. Aegon stond op het standpunt dat de overlijdensrisicoverzekering integraal onderdeel uitmaakte van Koersplan. Vandaar dat Aegon gedurende dit proces geen aparte premie heeft willen afgeven. Daardoor is er nu een volstrekt willekeurige en extreem lage premie als uitgangspunt genomen. Achteraf kunnen we concluderen dat dit niet handig is geweest. Het arrest geeft aan dat als Aegon die onderbouwing van een redelijke premie wel had aangegeven dit punt heroverwogen had kunnen worden.

Aegon zal daarom voor de overige Koersplan-klanten inzichtelijk maken (zoals in het arrest helder staat beschreven) "welke premie bij haarzelf of andere verzekeraars voor een vergelijkbaar risico bij een zelfstandige risicoverzekering in rekening werd gebracht." Aegon zal aan de hand van die analyse pro-actief bekijken waar verdere compensatie nodig is. Aegon zal daartoe in overleg treden met Stichting Koersplan De Weg Kwijt en individuele klanten.

Laatste nieuws

Aegon Nederland
Bezoekadres:
Aegonplein 50
 Den Haag
Postadres:
Postbus 202
2591 TV Den Haag
Tеl: +31 70 344 3210
Email: 

Deel deze release