Ingrid de Graaf, Topvrouw van het Jaar
We  staan maar weinig stil bij het dagelijks leed van mensen in schulden en mensen die financieel niet op eigen benen kunnen staan. Dat treft mannen, maar vooral vrouwen. Met dit Actieplan kunnen we vrouwen niet alleen helpen meer regie te krijgen over hun eigen leven maar ook schulden voorkomen.
Ingrid de Graaf, Topvrouw van het Jaar
Den Haag,
13
september
2018
|
13:04
Europe/Amsterdam

Topvrouw van het Jaar presenteert actieplan Financiële Zelfredzaamheid

Ingrid de Graaf en samenwerkingspartners bieden Actieplan aan aan minister Van Engelshoven

Samenvatting

Vandaag ontvangt minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap uit handen van Ingrid de Graaf van Aegon het ‘Actieplan Financiële Zelfredzaamheid’. Dit plan vormt het sluitstuk van het jaar waarin De Graaf Topvrouw van het Jaar was. Het is tot stand gekomen met verschillende samenwerkingspartners en op basis van dialoogsessies met tal van partijen. Onder andere het Nationaal Instituut voor budgetvoorlichting, Nibud, heeft tijdens deze sessies zijn inzichten over hoe consumenten met geld omgaan ingebracht. In het actieplan staan onder meer initiatieven om Nederlanders -met name vrouwen- te helpen meer inzicht en overzicht te krijgen in hun financiën, bijvoorbeeld bij scheiding.

Downloads

Van de Nederlandse vrouwen van 20-64 jaar is 54% economisch zelfstandig. Ingrid de Graaf, directielid van Aegon Nederland en Topvrouw van het Jaar, is al jaren betrokken bij dit thema en heeft haar Topvrouw-titel ingezet om op dit onderwerp samen met andere partijen tot concrete acties te komen: “We maken ons als Nederlanders vaak grote zorgen over epidemieën en andere rampen, en staan maar weinig stil bij het dagelijks leed van mensen in schulden en mensen die financieel niet op eigen benen kunnen staan. Dat treft mannen, maar vooral vrouwen. Met dit Actieplan kunnen we vrouwen niet alleen helpen meer regie te krijgen over hun eigen leven maar ook schulden voorkomen.” Het Actieplan is geen totaal-plan om het probleem op te lossen, maar kent drie speerpunten waarop Aegon en samenwerkingspartners zelf tot actie kunnen overgaan om de problematiek aan te pakken.

Samenwerking

Het initiatief wordt ondersteund door onder anderen Van Bruggen Adviesgroep, softwareontwikkelaars Yellowtail en Figlo, de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) en de Nederlandse Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS), Mabelle Mulders (Scheiding Geregeld) en Settlement Scheidingsadviseurs, WOMEN Inc. en Aegon. Daarnaast hebben meerdere partijen meegedacht over de inhoud, onder wie Connie Maathuis, directeur van de Nederlandse Vereniging van gecertificeerde incasso-ondernemingen NVI; Nadja Jungmann, lector Schulden en Incasso; Mariëlle de Macker, HR Directeur van de Hema; Gerjoke Wilmink, tot deze zomer directeur van Nibud, en Clairette van der Lans, projectleider bij Wijzer in Geldzaken.

Drie speerpunten

In het actieplan zijn op drie terreinen concrete afspraken gemaakt met deze partijen om de financiële zelfredzaamheid van mensen te vergroten:

1) Inzicht in lange termijn effect convenantafspraken wordt makkelijker en sneller

Een echtscheiding is vaak het moment dat financiële kwetsbaarheid als gevolg van eerder gemaakte financiële keuzes aan het licht komt. Met name vrouwen komen hier vaak slecht uit: het koopkrachtverlies na scheiding voor vrouwen is bijna 25%, tegenover 0,2% voor mannen. Uit onderzoek blijkt dat bijna de helft van de ondervraagden (44,1%) achteraf zegt dat ze de scheiding anders hadden willen regelen. Aegon heeft met ondersteuning van de softwareontwikkelaars Yellowtail en Figlo een nieuwe digitale tool ontwikkeld. Deze tool brengt de financiële gevolgen van impactvolle levensgebeurtenissen (zoals een scheiding) makkelijk in kaart en geeft, vóórdat het definitieve scheidingsconvenant wordt getekend, inzicht in de mogelijke langjarige financiële gevolgen voor beide partners. De financieel adviseurs van Aegon gaan deze tool ook inzetten als onderdeel van hun vaste dienstverlening. De Mediatorsfederatie Nederland (MfN-register) en de Nederlandse vereniging van Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS) onderschrijven het belang van inzicht in de financiële aspecten in een scheidingssituatie. Ook inhoudelijke experts als Mabelle Mulders (Scheiding Geregeld) en Settlement Scheidingsadviseurs steunen het initiatief en hebben hun expertise ter beschikking gesteld om de tool verder te ontwikkelen. Aegon stelt het ontwikkelde format dat ten grondslag ligt aan de tool belangeloos beschikbaar aan alle financiële adviseurs die hiervan gebruik willen maken.

2) Eerste fase advies toegankelijker voor mensen met smalle beurs; adviescapaciteit beschikbaar

De kosten voor een financieel adviseur kunnen een drempel vormen om financieel advies af te nemen, vooral voor mensen met een smalle beurs. Nibud-onderzoeker Anna van der Schors: “Het Nibud ziet dat consumenten met een inkomen beneden modaal vaak zelf op zoek gaan naar informatie om zo de kosten te vermijden. Het Nibud pleit dan ook voor het toegankelijker maken van het financieel advies om zo bijvoorbeeld te voorkomen dat consumenten onnodig dure producten aanschaffen.” Voor deze groep mensen starten Aegon en Van Bruggen Adviesgroep een pilot die zich vooral richt op de eerste fase van advies, namelijk de vaak tijdrovende klus van inzicht en overzicht bieden. Tijdens deze pilot zal in het komende halfjaar onderzocht worden wat er nodig is om advies –zonder verdere productbemiddeling- beter toegankelijk te maken voor mensen met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm. Beide partijen vinden het belangrijk dat mensen zelf keuzes kunnen maken voor een financieel gezonde toekomst. Om dit belang te onderstrepen, stellen Van Bruggen Adviesgroep en Aegon 1% van hun adviescapaciteit ter beschikking om deze doelgroep te helpen inzicht en overzicht te krijgen.

3) Gezonde werknemers: tijdig herkennen van werknemers met schulden

Werknemers met schulden vinden het vaak moeilijk om in hun werkkring over financiële problemen te spreken, uit schaamte maar ook uit angst voor mogelijke gevolgen. In Nederland heeft 62% van de werkgevers te maken met werknemers met schulden. Bijna de helft wordt daarbij geconfronteerd met loonbeslagen. Vroegtijdige herkenning en op een slimme manier hulp bieden kan onherstelbare financiële problemen bij werknemers voorkomen. Werkgevers zitten met dilemma’s rond privacy en de juiste aanpak van dit soort situaties. Mariëlle de Macker, HR directeur HEMA: “Ook wij zien werknemers die worstelen met hun financiële situatie en zien voor ons als werkgever een rol om dat te signaleren en bespreekbaar te maken op de werkvloer.” 

‘Financiële klachten’ kunnen –net als fysieke klachten- een gezondheidsrisico vormen voor werknemers. Anonimiteit en veiligheid zijn sleutelwoorden om de drempel voor werknemers met schulden te verlagen. Zeker in een vroeg stadium zijn er veel goede opties mogelijkheden voor werkgevers om die klachten te verhelpen en onherstelbare gevolgen voor werknemers af te wenden. Aegon werkt met verschillende experts aan een evidence based richtlijn voor die bedrijfsartsen, huisartsen en HR professionals moet helpen ‘financiele klachten’ tijdig te signaleren en daarop actie te ondernemen. Eerder dit jaar maakte Aegon in haar CAO al afspraken om de eigen medewerkers te helpen met hun financiële fitheid.

Woordvoerders

Over Aegon Nederland

Aegons doelstelling om mensen te helpen het beste uit hun leven te halen is leidraad voor alle activiteiten van Aegon Nederland, of het nu gaat om pensioen, hypotheken, beleggingen, bankzaken of schadeverzekeringen. Als toonaangevende belegger en werkgever wil de onderneming een positieve bijdrage leveren aan belangrijke maatschappelijke vraagstukken, waarbij de nadruk ligt op klimaatverandering en diversiteit & inclusie.

Aegon Nederland  is de trotse moedermaatschappij van TKPKnabNedasco en Robidus.

Laatste nieuws

Deel deze release