Den Haag,
30
november
2022
|
13:43
Europe/Amsterdam

Verantwoord beleggen krijgt positieve draai

Samenvatting

Aegon Nederland heeft haar beleid voor verantwoord beleggen vastgelegd in een nieuw document. Het bevat een overzicht van alle regels die Aegon volgt, de principes en de uitsluitingen. Het accent verschuift van schade voorkomen en bedrijven uitsluiten naar investeren in ondernemingen die positief bijdragen aan het leven van mensen en onze planeet.

Download hier ons beleid

Het uitgangspunt voor het verantwoord beleggingsbeleid is eenvoudig: Aegon Nederland wil met haar beleggingen bijdragen aan een betere wereld. Dat betekent op zijn minst dat beleggingsbeslissingen geen schade veroorzaken of eraan bijdragen. Als dat nodig is, wendt Aegon haar invloed als grote belegger aan om ondernemingen bewust te maken van haar verwachtingen. Op die manier kan zij pleiten voor positieve verandering en gebruikmaken van haar stemrecht als aandeelhouder om ondernemingen in de juiste richting te duwen. Hoewel Aegon pas in laatste instantie bedrijven wil uitsluiten, loopt het aantal uitsluitingen inmiddels in de negenhonderd.

Kracht ten goede

Liever wil Aegon een kracht ten goede zijn en haar beleggingen gebruiken als katalysator voor positieve veranderingen in de wereld. In het bijgewerkte beleid staat hoe wij dit willen doen en welke stappen wij nemen om ons geld te beleggen op een manier die het leven van mensen kan verbeteren en voor de planeet kan zorgen. Het kan zijn dat bedrijven tijd nodig hebben om zich aan te passen. Aegon zal echter geen nieuw geld meer investeren in bedrijven die niet zijn afgestemd op een duurzame wereld en waarvan het management niet bereid of in staat is om hun bedrijf duurzamer te maken. Ook zal met de nieuwe policy ons engagementtraject met bedrijven die zich niet houden aan de wereldwijde richtlijnen worden verkort van drie tot vijf jaar naar een jaar.

Aegon zal geen nieuw geld meer investeren in bedrijven die niet zijn afgestemd op een duurzame wereld en waarvan het management niet bereid of in staat is om hun bedrijf duurzamer te maken. Hetzelfde geldt voor beleggingen in overheidsschuld. Aegon investeert niet langer in landen die niet op koers liggen om de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling te halen en waarvan de regeringen geen intentie tonen om op koers te komen.

Om in de diversiteit en veelheid van wereldwijde beleggingen enige prioriteit aan te brengen, richt Aegon zich op vijf belangrijke onderwerpen waar er een grote kans is op schade: klimaatverandering, biodiversiteit, gezondheid en welzijn, inclusie en diversiteit, en mensenrechten.

Het beleid verduidelijkt verder hoe Aegon de 1 miljard euro die in november 2021 is gereserveerd voor investeringen in activa die de netto-nul-transitie helpen financieren, wordt geïnvesteerd.

 

 

Over Aegon Nederland

Aegons doelstelling om mensen te helpen het beste uit hun leven te halen is leidraad voor alle activiteiten van Aegon Nederland, of het nu gaat om pensioen, hypotheken, beleggingen, bankzaken of schadeverzekeringen. Als toonaangevende belegger en werkgever wil de onderneming een positieve bijdrage leveren aan belangrijke maatschappelijke vraagstukken, waarbij de nadruk ligt op klimaatverandering en diversiteit & inclusie.

Aegon Nederland  is de trotse moedermaatschappij van TKPKnabNedasco en Robidus.