Den Haag,
16
mei
2023
|
14:06
Europe/Amsterdam

Wanneer kun je annuleren bij ziekte?

Onze reactie op de uitzending van Radar

Gisteren werd in het programma Radar onze doorlopende reis- en annuleringsverzekering besproken. In de genoemde casus kwam de basisvariant langs; een scherp geprijsde verzekering met een beperktere dekking dan de allriskvariant. Wij trekken het ons aan dat er onduidelijkheid is ontstaan over de dekking van de basisverzekering. Aegon inventariseert op dit moment waar de communicatie beter kan en past dit op korte termijn aan. Ook lichten we de ‘duurzame drager’, waar verzekeringsvoorwaarden in moeten zijn opgenomen, toe. 

Basis- of allriskdekking 

Als klanten een doorlopende reisverzekering willen afsluiten bij Aegon, dan kan dat direct (online) of via een verzekeringsadviseur. Er zijn twee dekkingsmogelijkheden waaruit klanten kunnen kiezen: een uitgebreide allriskdekking en een beperktere basisdekking. De basisverzekering is een modulair, scherp geprijsd product waarbij een beperkte dekking geldt. Dat geldt ook voor de optionele annuleringsdekking. De annuleringsdekking bij allrisk is uitgebreider. De klant kiest wat voor hem/haar het beste past. 

Het is een eenvoudig product. Aegon wijst klanten, zowel voor het aangaan van de verzekering alsook periodiek, op de gekozen dekking. Hiervoor is onder andere een verschillenoverzicht beschikbaar. Daarnaast kiest Aegon ervoor directe klanten actiematig, bijv. voor een zomer- of wintervakantie, te wijzen op de belangrijkste verschillen en kenmerken zodat de klant zelf een bewuste keuze kan maken (denk hierbij aan ruimere vergoedingen, standaard annuleringsdekking, etc.). Bovendien krijgt de klant de mogelijkheid de dekking uit te breiden van basis naar allrisk als dat beter aansluit bij de behoefte. 

Het begrip “ernstige ziekte” bleek eerder voor discussie te zorgen. Om duidelijk te zijn naar klanten over wat zij bij de basisdekking van Aegon mogen verwachten, is de term verduidelijkt met een begripsomschrijving. Zowel in de polisvoorwaarden als in het verschillenoverzicht basis- en allriskdekking is beschreven welke ziekten vallen onder “ernstige ziekten”. Wij erkennen dat dit niet op alle andere plekken op de website even duidelijk is. Dit passen we op korte termijn aan. 

Duurzame drager 

In het verleden werd veel informatie aan klanten op papier verstrekt. Om duurzaamheidsredenen stuurt Aegon waar het kan informatie digitaal. Er is in juridische zin sprake van een zgn. ‘duurzame drager’ als digitale verzekeringsvoorwaarden kunnen worden opgeslagen, nadien niet kunnen worden gewijzigd en gedurende een passende termijn voldoende toegankelijk zijn. 

Aegon informeert jaarlijks haar klanten, voor de hoofdcontractsvervaldatum, over de aanstaande verlenging van verzekeringen. Hierbij krijgen klanten onderstaande informatie: 

  • Polisblad
  • Prolongatiebrief waar de (nieuwe) premie wordt getoond 
  • Factuur

 
Aegon deponeert de nieuwe polisvoorwaarden bij de Kamer van Koophandel, waardoor deze niet eenzijdig te wijzigen zijn en kunnen door klanten worden opgevraagd bij deze onafhankelijke partij. 

Wijzigingen in voorwaarden 

Als er sprake is van wijzigingen in de voorwaarden, dan wordt dit uiteraard ook uitdrukkelijk aangegeven. Aegon heeft dergelijke informatieverstrekking ingericht door een informatieve mail te sturen waarin kort wordt aangegeven wat er wijzigt, met daarbij een zgn. ‘klik-link’ naar de polisvoorwaarden (zie: Nieuwe voorwaarden Doorlopende Reisverzekering | Aegon). 

Op de landingspagina staat - behalve de download naar de nieuwe voorwaarden - ook een document met de verschillen overzichtelijk naast elkaar; tevens worden veel gestelde vragen voorzien van antwoorden. Deze pagina zal ook worden uitgebreid.